Blog

20 jaar voedsel inzamelingsacties door stichting Orhei

De meesten van ons zullen dit beeld (of vergelijkbare beelden) niet persoonlijk kennen. Het is een foto van de ‘hongerwinter in de tweede wereldoorlog. Toch zijn er nog heel wat Bunschoters die zich dit nog wel goed kunnen herinneren. ‘Goddank’ zeggen we dan, we leven nu toch in een veel betere tijd. De crisis voorbij en volgens de mededelingen door onze Koning met Prinsjesdag gaan we weer de goede kant op. Het gaat goed met Nederland! Tegen de achtergrond van deze inleiding staat ons echter wel een andere realiteit voor ogen. Je kunt namelijk de krant niet openslaan of het nieuws aanzetten op tv – radio en we worden overspoeld met een enorme stroom aan informatie over een andere werkelijkheid. Het gaat elders in de wereld helemaal niet zo goed zoals in Nederland. Mensen zijn op de vlucht en hebben geen dak boven het hoofd. Zij zijn alles kwijt. In Afrikaanse landen waar de oogsten mislukken wordt honger geleden of gaan mensen dood aan verschrikkelijk en niet onder controle te krijgen ziekten. Zonder deze mensen tekort te willen doen, vraagt stichting Orhei in deze tijd van het jaar toch graag weer uw aandacht voor hun jaarlijks terugkerende voedselactie. Want ook in Moldavië wordt honger geleden. Ook daar kennen zij ieder jaar weer een soort ‘hongerwinter’ omdat de winters daar zeer extreem koud kunnen zijn en er veel gezinnen maar weinig voedsel voorhanden is. Bovendien wat er is in de winkels is toch vaak alleen maar betaalbaar voor de beter gesitueerden.

20 jaar voedselacties voor Moldavië.

We spreken met Maria Koelewijn, organisator van het eerste uur, over 20 jaar voedselacties voor Moldavië.

Hoe kwamen jullie er toe om hier lokaal een voedselinzamelingsactie te gaan organiseren.

In 1996 begon ik met samen met André van Oort aan de opzet van een 1e voedselactie. Mijn man Ru was in de winter van 1995 voor het eerst met een kleine groep in Moldavië geweest. De verhalen bij zijn terugkeer waren zo aangrijpend dat we onmiddellijk besloten met behulp van een aantal vrijwilligers om een inzamelingsactie op te gaan zetten. Op elke mogelijke manier werden die ervaringen gedeeld met de Bunschoter bevolking. De reacties waren verbluffend. Er kwam een goederenstroom op gang die ons compleet overrompelden. We hadden toen geen opslag, dus werd het in onze schuur opgeslagen.

Met wie heb je dat georganiseerd?

In 1997 kreeg ik hulp van Nel de Graaf. Samen met Nel coördineerden we de jaarlijkse actie. Na een aantal jaren kwam Anneke de Graaf er ook bij. Sindsdien organiseren wij samen de jaarlijkse voedsel inzamelingsactie.

Maar doen jullie dit dan alleen met z’n drieën?

“Nee gelukkig niet. Stel je voor. Dan waren we er weken mee bezig om alles geregeld te krijgen. In de winkels helpt al jaren een grote groep vrijwilligers. Zij spreken bijvoorbeeld mensen aan en zamelen het eten in.
En bovendien hebben we onze mannen natuurlijk achter ons staan die met een door hen gevormd team alles netjes op paletten stapelen en sorteren en tenslotte ook insealen. Aan het einde van deze twee heftige inzamelingsdagen is het resultaat ongeveer zo’n 22 paletten met een totaal gewicht van ongeveer 12.000 kg aan goederen. Het is zwaar werk, maar als we dan naar het eindresultaat kijken zijn we o zo dankbaar dat we dit weer hebben bereikt! Met z’n allen dus ook mede dankzij de vele vrijwilligers, het dorp met al zijn gevers maar vooral dankzij onze Heer die ons deze mogelijkheid geeft om dit te kunnen doen in alle gezondheid.
Met als doel: een groot aantal arme gezinnen in Moldavië te kunnen helpen met broodnodig voedsel voor in de winter.

Kun je iets vertellen over waar de voedselpakketten terecht komen?

In Moldavië leven veel mensen van werk op het land. Een grote groep mensen heeft vaak net genoeg om van te leven. Het werk op het land is seizoensarbeid. Dat betekent dat ze in de zomer werken, maar in de winter dus vaak niet. In de beginjaren werden de voedselpakketten uitgedeeld aan hulpbehoevenden rond het jongensinternaat in Orhei.
De laatste jaren worden de voedselpakketen uitgedeeld in de regio rondom de stad Causeni. In deze stad is het dagcentrum gevestigd, welke door stichting Orhei wordt ondersteund. De directeur Ruslan van dit dagcentrum overlegt met de sociale dienst van de regio en deelt de voedselpakketten uit aan gezinnen waarvan zij weten dat zij het heel goed kunnen gebruiken. Door deze lokale betrokkenheid kunnen we garanderen dat de pakketten heel goed terecht komen.

Even terug naar de voedselactie. Stonden jullie vanaf het begin al in de winkels of waren er ook nog andere acties om voedsel in te zamelen?

In het begin deden de scholen van Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk ook mee. Maar dat viel voor de scholen ook niet altijd mee. Zij werden niet alleen door ons benaderd om mee te werken aan acties. Dit verzoek kwam ook van andere organisaties en moesten er ook keuzes gemaakt worden.

Naast de acties in de winkels kregen we ook van alles aangeboden van fabrikanten. Daar hebben we wel flink voor moeten lobbyen, maar uiteindelijk werden we door die fabrieken zelfs gebeld of we nog spullen kwamen halen. Dus tussen al het regelen door moesten we ook nog goederen ophalen van o.a. de firma Struik in Voorhuizen en California in Harderwijk daar konden we pallets met diverse soepen ophalen en dat alles helemaal gratis.

Heb je nog leuke anekdotes uit die tijd?
Op deze bedoelde ritjes hebben we heel wat meegemaakt. We reden eens met de bus vol met paletten in regenachtig weer en moesten remmen voor een rood stoplicht maar dat ging ons niet lukken omdat we veel te zwaar waren. Daar kwam bij dat we ook nog een paar gladde banden hadden en schoven we dus zo het kruispunt op. Gelukkig zonder ongelukken zijn we thuisgekomen en werd er even flink gemopperd op de mannen. Er werden natuurlijk direct nieuwe banden geregeld.

Een ander leuk verhaal was dat een collega van Roel de Graaf (bestuurslid Stichting Orhei), genaamd Bram Roos, een keer belde met de firma CorRoos bekend om hun groente in blik. Bram liet duidelijk blijken dat hij ook Roos heette en werd doorverbonden met de directeur. (uiteraard ook Roos geheten) Bram vertelde hem in vogelvlucht dat de stichting verlegen zat om voedsel en dat we onze hoop op dat bedrijf hadden gevestigd. Tenslotte hadden ze dezelfde achternaam. De directeur had meer uitleg niet nodig en stichting Orhei kwam op de lijst te staan van organisaties die op hulp konden rekenen van zijn firma.

Dit deden wij dan ook graag, maar ditmaal met de vrachtwagen van Koops als Ru er in de buurt zat met een ritje voor de Vebo. Hij kon dit mooi als retourvracht mee naar huis nemen. Dit was soms weleens een trailer vol.

Hoe ziet jullie organisatieplan er uit voorafgaande aan de voedselactie?

Meestal beginnen we 6 weken van tevoren al met 700 lege groentedozen in te zamelen want die hebben we nodig om alle goederen die we krijgen in te stapelen. Deze vaak praktische dozen krijgen we meestal van de supermarkten Aldi en Lidl uit Nijkerk en Aldi en Lidl bij ons in Spakenburg. Ook regelen we 70 vrijwilligers voor het staan bij de diverse winkels. Dat kost vaak veel tijd, aangezien de persoonlijke benadering nog altijd de beste manier is om vrijwilligers over de streep te trekken.
Ook lichten we voorafgaande aan de voedselactie de supermarkten in over welke goederen het gaat die wij willen inzamelen want niet alles mag en kan worden getransporteerd naar Moldavië. Hierdoor wordt voorkomen dat op een gegeven moment de winkels zonder deze gevraagde goederen komen te zitten en is er altijd voldoende voorraad.

Maria bedankt voor dit interview. Wil je de lezers nog wat vragen?

Ja heel graag en eigenlijk is het een open deur. Wij hopen op uw bijdrage tijdens de voedselactie. Laten we met zijn allen geven met gulle hand uit onze overvloed aan onze naasten. In dit geval aan de arme gezinnen in Moldavië zodat zij de winter door mogen komen? Nog even terugdenkend aan de Hongerwinter. Wat waren ze blij in Nederland toen de geallieerden met hun vliegtuigen het eten over Nederland uitstrooiden als een soort hemels manna. Zo mogen wij nu delen vanuit onze overvloed met deze mensen. Wat zullen ze blij zijn!
Maakt u liever een gift over dan kan dat op ING rekeningnummer NL61INGB0007488680 t.n.v. st. Help de kinderen van Orhei te Moldavië o.v.v. voedselactie.

 

Marian Gmelig Meyling-Koelewijn

Marian Gmelig Meyling is lid van het webteam en onderhoudt o.a. de website en facebook. Zij heeft Moldavië bezocht tijdens één van de jongerenreizen.

More Posts

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts