Blog

25 jaar: Jongerenreizen naar Moldavië

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat begon met een reis naar Moldavië van 4 Bunschoters, betekent 25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor de hulp aan kinderen in Moldavië. In de aanloop naar 17 maart 2022 – de datum van het 25 jarig jubileum – blikken we terug op de historie van stichting Orhei waar zoveel inwoners van Bunschoten en omstreken intensief bij betrokken waren. 

Jongenstehuis in Orhei

In 1999 werd er een eerste jongerenreis georganiseerd naar het tehuis in Orhei. De doelen die de jongeren zich toen gesteld hadden waren het opknappen van de kamers van de bedlegerige jongens, sport en spel met hen die wel mobiel waren, zang en muziek en evangelisatie. In totaal werden er drie reizen naar het tehuis georganiseerd. Waarbij de uitkomst van de reizen tweeledig was. De jongens in het tehuis kregen aandacht en liefde in overvloed en de jongeren die deelnamen aan de reis hadden een onvergetelijke, soms levensveranderende ervaring.

Causeni

Naarmate de jaren vorderde en Stichting Orhei via Ruslan Ciobanu betrokken raakte bij een straatkinderenproject in Causeni, kwam er ruimte om ook daar reizen voor jongeren naar te organiseren. In 2002 reisde een klein groepje in de zomer af om te kijken of er een reis naar Causeni georganiseerd kon worden om daar ook als jongeren wat te beteken voor de kinderen in die stad. 

De groep zag kansen en mogelijkheden! Vanaf 2003 tot en met 2009 zijn er jaarlijks jongerenreizen georganiseerd. Vaak in samenwerking met een lokale kerk. Met een gemeenschappelijk doel over de jaren heen: aandacht en liefde voor de kinderen, evangelisatie en steeds meer ook het opknappen van huizen van de gezinnen. Dit om de leefomstandigheden van de kinderen die vaak al zo’n moeilijk bestaan hebben te verbeteren.

Gratia

Sinds 2006 bestaat ‘Gratia’. Dit project is opgericht door onder andere Ruslan Ciobanu (huidig directeur van Dagcentrum Gratia). Het doel was en is kinderen op te vangen na school en de kinderen te ondersteunen waar mogelijk en hun gezinnen te helpen met bijvoorbeeld voedsel en andere levensbehoeften.

Inmiddels is dit project uitgegroeid tot ‘Stichting Gratia’ en waar het in 2006 begon met opvang bij de kerk, staat er nu sinds 2017 een mooi gebouw waar dagelijks zo’n 35 tot 40 kinderen worden opgevangen. 

Tijdens de jongerenreizen van de afgelopen jaren hebben de jongeren uit Bunschoten niet stilgezeten. Tijdens hun aanwezigheid in Causeni hebben ze huizen opgeknapt, maar ook elke reis 3 dagen een ‘Vakantie Bijbel Club’ georganiseerd. Waarbij ze veel liefde en aandacht konden geven aan hen dit zo hard nodig hebben. In 2018 is er zelfs kunstgras gelegd rondom het hele gebouw, gesponsord door een lokale ondernemer uit Bunschoten. Gratia is echt een plaats van vreugde en liefde voor de kinderen geworden. 

Doel

Stichting Orhei vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij hun werk in Moldavië. 

Kinderen in Moldavië die vaak in omstandigheden leven waarin ze niet ‘gezien’ worden, ze de aandacht en liefde te geven en mogen laten weten dat ze ‘een parel zijn in Gods hand’ zijn. 

Anderzijds hebben we gezien dat het voor jongeren uit Bunschoten een gelegenheid is om wat te kunnen betekenen voor een ander, maar ook letterlijk kunnen ervaren hoe goed we het hier in Nederland vaak hebben. Ook hebben we gezien dat jongeren zich als fantastische ambassadeurs mochten ontpoppen voor de stichting.

De pandemie heeft belemmerd om het afgelopen jaar een reis te organiseren. Daardoor zijn er nog geen concrete plannen, maar dat er in de toekomst weer een reis zal komen is zeker! 

Blijf ook op de hoogte via Instagram, Facebook.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts