Bedrijfsvriend van orhei

Wat mooi dat u kinderen in Moldavië wilt ondersteunen!
Kinderen in Moldavië – zoals Ana – hebben uw steun nodig. Alleen met uw steun kunnen wij kinderen in Moldavië helpen. Word nu vriend van Orhei!

BedrijfsVriend van Orhei

Leden van de ‘Bedrijfsvrienden van Orhei’ ondersteunen ons met  een jaarlijkse financiële steun van zelf te definieren bedrag. Hiermee geeft u Stichting Orhei de zekerheid dat ze haar werk voor de kinderen in Moldavië kan blijven doen. Dit vindt Stichting Orhei erg waardevol.

Hoe werkt het?

 • U bepaalt welk bedrag u jaarlijks wilt doneren en voor welke duur en welke tegenprestatie u daarvoor wilt. Mocht u andere ideeën hebben, dan horen we dat graag en denken graag met u mee.
 • We leggen dit vast in de vorm van een ‘sponsorcontract’ welke wordt opgesteld met dit formulier. U ontvangt daarvan een bevestiging via het e-mailadres.
 • U ontvangt jaarlijks een factuur voor de sponsorbijdrage op het gewenste moment.
 • Wij leveren de door u aangegeven tegenprestatie.

Afmelden?

Mocht onverhoopt een vervolg niet mogelijk zijn of wilt u uw jaarlijkse bijdrage stopzetten. Dat kan natuurlijk altijd. Stuur een e-mail naar info@orhei.nl.

Disclaimer

Stichting Orhei verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan Stichting Orhei, Postbus 155
3750 GD Bunschoten of via info@orhei.nl.

 • Uw gegevens

 • Op dit e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw registratie.
 • Details van de toezegging

 • Mocht u een specifiek doel hebben voor uw sponsorbdijrage, dan kunt u dit hier noteren. Dit zal worden vermeld op de factuur
 • Verwachte tegenprestatie

 • Informatie t.b.v. de factuur

 • Extra informatie