Blog

Bouwupdate #11 – 25 mei 2020

Zie hier het resultaat, nadat het buiten geschilderd is. In dezelfde kleur en opzet als dagcentrum Gratia!

Regelmatig maken we een bouwfoto vanaf hetzelfde punt om daarmee de voortgang van de crisisopvang Micha in beeld te brengen!

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts