Blog

Burgemeester van de Groep opent dagcentrum voor kinderen in Moldavië

Op vrijdag 11 september vertrok een delegatie van 20 mensen  – op eigen kosten, maar onder de vlag van stichting Orhei – vanuit Bunschoten naar Moldavië. De delegatie vertrok voor een wel heel bijzonder doel, namelijk de feestelijke opening van het nieuwe dagcentrum “Gratia” in de stad Causeni in Moldavië. Afgelopen jaren is door mensen uit Moldavië als door betrokkenen bij stichting Orhei hard gewerkt aan de totstandkoming van dit project. Het harde werken heeft  – ondanks diverse tegenslagen – gelukkig geleid tot een prachtig nieuw dagcentrum. Een dagcentrum met als doel dagelijks kinderen uit arme gezinnen op te vangen, hen te eten te geven, bijles en huiswerkbegeleiding te geven en hen te vertellen over Jezus.

Enorme betrokkenheid en steun vanuit Bunschoten
Het stichtingsbestuur was enorm blij dat hun eigen burgemeester Melis van de Groep besloot om mee te gaan naar Moldavië om daar met eigen ogen te zien wat er in die vele jaren is gerealiseerd door de vele vrijwilligers uit Bunschoten – Spakenburg en Eemdijk. Zoveel jongeren offerden hun vakanties op om de kinderen van Moldavië de tijd van hun leven te geven. Zoveel “Handige Harries“ – zoals ze binnen de stichting worden genoemd – en familymasters hebben daar ongelooflijke prestaties geleverd. Zoveel geweldige steun heeft ook de gehele bevolking van Bunschoten gegeven in gebeden, goede woorden, goederen en financiën. Zo bijzonder heeft God dit werk willen zegenen. In zijn toespraak heeft de Burgemeester meermalen uitgesproken geweldig trots te zijn op ‘zijn’ inwoners van Bunschoten. Hij heeft het werk van stichting Orhei al die jaren gevolgd, maar nu mocht hij het zelf met eigen ogen aanschouwen.

Spakenburgse klederdracht in Moldavië
Twee culturen kwamen die dag bij elkaar in de vele mooie en vriendelijke woorden, maar ook visueel mocht dit blijken. Ru en Maria Koelewijn droegen daar met trots de Spakenburgse klederdracht en werden daarbij vergezeld door een Moldaafs echtpaar die de traditionele dracht van Moldavië droegen. Samen overhandigden zij de scharen om het lint door te knippen. Door bestuurslid Roel de Graaf was een plaquette gemaakt in samenwerking met personeel van de VEBO. Deze plaquette, met daarop de woorden: “Laat de kinderen tot mij komen”, werd onthuld door dominee Ilie Bojonca. De bedenker van het centrum. Dominee Bojonca was ontroerd omdat zijn droom nu werkelijkheid was geworden.

Waardering voor Stichting Orhei vanuit Europa
Stichting Orhei ontving van dhr. Belder – europarlementariër voor de eurofractie ChristenUnie-SGP – heel veel waardering voor haar inzet voor de arme bevolking van Moldavië. Op enkele maanden na is stichting Orhei al weer 20 jaar actief in: Orhei ( het stadje waar het allemaal begon en waar de stichting haar naam aan verbonden heeft) en in Causeni het stadje waar op 12 september het nieuwe dagcentrum Gratia haar deuren mocht openen voor straat- en probleemkinderen. 

De reis in beeld
Als u een compleet fotoverslag wilt zien van de opening, ga dan naar de website van de stichtingwww.Orhei.nl. Daar vindt u bovendien ook nog andere foto’s van een bezoek aan het ziekenhuis en bejaardentehuis, maar ook foto’s van een bezoek aan het jongensinternaat in Orhei waar de stichting in 1995 voor het eerst kwam.

Stichting Orhei wil iedereen bedanken voor de vele manieren waarop zij gesteund werden door de kerken, bedrijven, persoonlijke giften, gebeden, goederen, adviezen, etc. want zonder U is hUlp niet mogelijk geweest.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts