Blog

Collecte voor Stichting Orhei – 5 t/m 10 december

Komende week – van 5 t/m 10 december a.s. – is weer de jaarlijkse collecteweek voor de stichting Orhei. Zoals bij u bekend is, biedt deze stichting kansen aan kinderen in Moldavië. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het Dagcentrum Gratia. Het dagcentrum ondersteunt dagelijks zo’n 40 kinderen uit arme gezinnen door hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven. In hun thuissituatie is het onmogelijk om iets aan huiswerk te doen, laat staan dat zij hiervoor begeleiding krijgen van hun ouders. Gratia wil met haar aanpak voorkomen dat kinderen gaan zwerven en in crimineel gedrag vervallen.

COLLECTE: VAN HARTE AANBEVOLEN!

Wij hopen dat u onze vrijwilligers komende week niet in de kou zult laten staan en met een warm hart wilt geven. Alvast hartelijk voor uw medewerking. Heeft u vragen wat betreft de collecte of de stichting dan kunt u bellen naar Nel de Graaf, Telefoon 033-2984242.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts