Blog

Collecte voor Stichting Orhei – 30 november t/m 5 december

Komende week – van 30 november t/m 5 december a.s. – is weer de jaarlijkse collecteweek voor de stichting Orhei. Zoals bij u bekend is, biedt deze stichting hulp aan kinderen in Moldavië. De opbrengst van dit jaar is bestemd voor het nieuwe project. Crisisopvang Micha.

Kinderen in nood, door bijvoorbeeld huiselijk geweld, kunnen daar maximaal een jaar worden opgevangen. De stichting werkt nauw samen met lokale en regionale professionals om de zorg voor deze kinderen te optimaliseren. Het gebouw is bijna gereed, de aankleding kan worden gekocht. Met uw hulp kunnen we dit realiseren.

Collecte: van harte aanbevolen!

Voor ons werk in Moldavië zijn we volledig afhankelijk van giften. Ook deze collecte draagt daaraan bij! We hopen op uw gift! Dat kan ook online via http://www.orhei.nl/doneer/ of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei. Vermeld hierbij uw naam, eventueel doel en telefoonnummer of e-mailadres.

Heeft u vragen wat betreft de collecte of de stichting dan kunt u bellen naar Nel de Graaf, Telefoon 033-2984242.

 

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts