Blog

Collecte voor Stichting Orhei – 4 t/m 9 december

Komende week – van 4 t/m 9 december a.s. – is weer de jaarlijkse collecteweek voor stichting Orhei. Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, biedt deze stichting hulp aan kinderen in Moldavië. De opbrengst van dit jaar is bestemd voor een nieuw project van de stichting, namelijk de bouw van een Crisisopvang.

Nieuw project: Crisisopvang Gratia

In gesprekken met lokale instanties in Moldavië bleek afgelopen jaren dat er grote behoefte is aan crisisopvang. Mede door de uitzichtloosheid waarin gezinnen zich bevinden, is er niet altijd sprake van een veilige thuissituatie voor kinderen.
Stichting Orhei wil naast het bestaande dagcentrum Gratia een huis bouwen voor de 24/7 opvang van kinderen in crisissituaties. Met als doel het kind te beschermen door hen uit de gevaarlijke thuissituatie te halen, maar bovendien ruimte en gelegenheid te bieden aan de ouders – waar mogelijk ondersteund met sociale diensten en maatschappelijk werk – om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de betreffende kinderen.

Collecte: van harte aanbevolen!

Voor ons werk in Moldavië zijn we volledig afhankelijk van giften. Ook deze collecte draagt daaraan bij! We hopen daarom op uw gift! Dat kan ook eenvoudig online via http://www.orhei.nl/doneer/ of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei. Vermeld hierbij uw naam, eventueel doel en telefoonnummer of e-mailadres.

Heeft u vragen over deze collecte, dan kunt u bellen met Nel de Graaf (Telefoon 033-2984242).

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts