Blog

Collecte voor stichting Orhei

Komende week – van 6 t/m 12 december a.s. – is weer de jaarlijkse collecteweek voor de stichting Orhei. Zoals bij u bekend is, verleent deze stichting hulp in Moldavië aan de allerarmsten. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het onderhoud van Dagcentrum Gratia en voor de transportkosten.

Transporten naar Moldavië

Meerdere keren per jaar gaan er namelijk transporten richting Moldavië. De stichting heeft het sinds die tijd uit handen gegeven aan “Mission & Relief”. Zo is de opbrengst van de voedselactie (eind september) en andere goederen zeer recent op transport naar Moldavië gegaan.

Over Mission & Relief

Mission & Relief is een transportorganisatie die veel goederen transporteert naar Oost-Europa. Vaak hebben zij Roemeense chauffeurs in dienst. Zij spreken de taal en weten ook vaak hoe de douaniers te werk gaan. Daardoor is het transport veel sneller op de plek van bestemming. Zo kunnen de goederen ook veel sneller worden verdeeld onder de projecten in Orhei en Causeni.

Vroeger deden de vrijwilligers van de stichting dit zelf maar door veel oponthoud aan de grens van o.a. Roemenië – Moldavië en het feit dat er steeds meer geld betaald moest worden om de grens over te komen, heeft het bestuur enige jaren geleden besloten deze transporten niet meer zelf te organiseren.

Mission & Relief is in 1993 opgericht en heeft als doel om hulporganisaties te ondersteunen. Zij verzorgen de documenten die nodig zijn voor de afhandeling bij de douane.
Verder hebben zij ook opslagruimten waar zij goederen opslaan die zij, tegen sterk gereduceerde prijzen, zelf hebben ingekocht. Deze goederen kunnen dan ook weer door worden verkocht aan de hulporganisaties. Ook de stichting Orhei heeft daar wel eens gebruik van gemaakt.

Al met al voor de stichting is het een grote zorg minder dat zij deze transporten uit handen hebben kunnen geven.

Collecte: Van harte aanbevolen!

Wij hopen dat u onze vrijwilligers komende week niet in de kou zult laten staan en met een warm hart wilt geven. Alvast hartelijk voor uw medewerking. Heeft u vragen wat betreft de collecte of de stichting dan kunt u bellen naar Nel de Graaf, Telefoon 033-2984242.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts