Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van Stichting Orhei bestaat uit een groep prominente personen in maatschappelijke sleutelposities. Zij dragen Stichting Orhei een warm hart toe. Zij stimuleren ons werk op zowel persoonlijke als professionele titel. Wij vinden het een eer dat de volgende personen met hun (bestuurlijke) ervaring, bekendheid en betrouwbaarheid de missie van Stichting Orhei willen ondersteunen.

drs. Bas Belder

Oud europarlementariër van de SGP-CU Fractie

dhr. Melis van de Groep

Burgemeester van Bunschoten-Spakenburg

ds. Ron van de Spoel

Oud Predikant Kruispunt, Christenunie raadslid Amersfoort, Open doors, Leger des Heils

drs. Gert-Jan Segers

Oud-Fractievoorzitter Tweede Kamer ChristenUnie

dhr. Jan Bor

Directeur van stichting Hulp Vervolgde Christenen

Ds. Egbert van Beesten

Stichting MensenKinderen (o.a. actief in Moldavië)

“In de afgelopen jaren heb ik Stichting Orhei leren kennen als een christelijke organisatie die intens bewogen is met het lot van de kansarmen in Moldavië. Deze stichting zet zich in met hart, ziel en handen om de levenssituatie van deze medemensen te verbeteren; daarbij worden tegenslagen niet verdoezeld, maar openlijk gecommuniceerd. Daar hou ik van.”