Crisisopvang Micha: Een veilig thuis bij crisissituaties!

In gesprekken met lokale instanties in Moldavië bleek afgelopen jaren dat er grote behoefte is aan crisisopvang. Mede door de uitzichtloosheid waarin gezinnen zich bevinden, is er niet altijd sprake van een veilige thuissituatie voor kinderen.

Stichting Orhei heeft samen met lokale instanties een een huis gerealiseerd voor de 24/7 opvang van kinderen in crisissituaties. Deze crisisopvang staat naast het bestaande dagcentrum GratiaDoel van de crisisopvang is om kinderen te beschermen door hen uit hun gevaarlijke thuissituatie te halen. Daarmee krijgen ouders gelegenheid om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de kinderen.
Dit project wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met sociale diensten en maatschappelijk werk.

De achtergrond

In Moldavië leven relatief veel gezinnen in uitzichtloze situaties. Onder andere door langdurige werkloosheid van beide ouders of alcohol misbruik. Dit heeft z’n effect op de kinderen: Er is sprake van verwaarlozing, huiselijk geweld of gedwongen kindercriminaliteit (bijv. diefstal).
Wanneer deze situaties onhoudbaar dreigen te worden, grijpen maatschappelijk werkers of jeugdagenten in door uithuisplaatsing. Kleine kinderen krijgen vaak al snel een plekje bij een familielid of gastouders, maar voor kinderen vanaf ongeveer 8 tot 18 jaar is dat lastiger. Vaak vragen deze kinderen een specifieke aanpak.

Het komt helaas voor dat deze kinderen tijdelijk in een politiebureau/cel of in een huis van bewaring worden geplaatst, om in ieder geval een ‘veilige plek’ te bieden.

Doelen van Crisisopvang Micha

  • Bescherming van het kind door hem of haar uit een voor hen gevaarlijke thuissituatie te halen (zoals bescherming tegen misbruik of geweld in diverse vormen).
  • Rehabilitatie van het kind door goede basiscondities te creëren, gelet op de emotionele, psychische en intellectuele ontwikkeling.
  • De opvang heeft altijd tot doel dat het kind terugkeert in zijn thuissituatie wanneer dat mogelijk is.
  • Ruimte en gelegenheid voor de ouders – waar mogelijk ondersteund met sociale diensten en maatschappelijk werk – om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de betreffende kinderen.
  • Daarmee biedt deze interventie de kans om te voorkomen dat ouders door de rechter uit hun ouderlijke macht worden ontzet.

Integraal onderdeel van een brede lokale aanpak

Een groot aantal lokale instanties zijn betrokken, zoals de gemeente, politie, sociale dienst en maatschappelijk werk. Door deze samenwerking wordt er een breed netwerk om een kind georganiseerd. Bovendien vergroot dit de kansen om de medewerking van ouders te stimuleren of waar nodig zelfs af te dwingen.
Ook kan met behulp van deze instanties gezorgd worden voor betere condities voor betreffende gezinnen (zoals het vinden van geschikt werk voor ouders en daarmee dagbesteding en perspectief).

6-18
Leeftijd kinderen (jaar)
24/7
Duur opvang
10
Bestemd voor aantal kinderen

Dit project is gerealiseerd met ondersteuning van