Blog

Dagcentrum Gratia in beeld: Een ‘thuis’ voor 40 kinderen

Stichting Orhei: 25 jaar

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat begon met een reis naar Moldavië van 4 Bunschoters, betekent 25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor de hulp aan kinderen in Moldavië. In de aanloop naar 17 maart 2022 – de datum van het 25 jarig jubileum – blikken we terug op de historie van stichting Orhei waar zoveel inwoners van Bunschoten en omstreken intensief bij betrokken waren. 

Projecten in een nieuwe stad: Causeni

Nadat de eerste jaren van de stichting de volledig focus lag op het jongensinternaat in Orhei, kreeg stichting Orhei in 2002 de mogelijkheid om een straatkinderenproject op te starten in Causeni, genaamd Alter Ego. Later werd daar ook een derde project op gestart, genaamd Gratia (Genade). Beide projecten zijn geheel gericht op jongeren in kansarme posities.
Het Project “Alter Ego” heeft vanwege diverse omstandigheden geen vervolg gekregen, maar het dagcentrum Gratia daarentegen groeide en bloeide! Het dagcentrum helpt dagelijks zo’n 40 kinderen door hen na schooltijd op te vangen, hen te voedzamen maaltijd te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.

Waar Gratis in 2006 begon met opvang bij de kerk, werd er in 2017 een nieuw pand aangekocht en verbouwd. Dit pand werd in september 2017 feestelijk geopend en is nog elke dag een ‘thuis’ voor zo’n 40 kinderen worden opgevangen.

 

Gratia: Groei in aanzien

De verantwoordelijkheid en uitvoering ligt volledig bij de Moldavische stichting Gratia. Het bestuur bestaat uit verschillende sociaal bewogen Moldaviërs. Te denken valt aan een dominee van een lokale gemeente en oud-staatssecretaris sociale zaken.

De uitvoering van het dagcentrum ligt bij een enthousiaste en betrokken staf, die vaak al lang betrokken zijn bij het dagcentrum. We zijn trots op het feit dat dit team zich als team zo goed samenwerkt. Het dagcentrum en de werkwijze van de staf groeide afgelopen jaren bovendien in aanzien. De wijze van werken slaat aan. Men kijkt met veel belangstelling naar de verrichtingen van de staf en ze worden regelmatig geconsulteerd met betrekking tot hun expertise.

Zo werd het dagcentrum enige tijd geleden bezocht door een Amerikaanse groep die al enige tijd actief is in Moldavië. Deze groep verklaarde in heel Moldavië geen centrum te hebben gezien dat vergelijkbaar is met Gratia. Opvallende punten: de aanpak, de professionele instelling van de staf en de warme ‘gezinssfeer’ die het dagcentrum ademt.

Spakenburgse klederdracht in Moldavië: Feestelijke opening van het nieuwe pand

De opening van het nieuwe pand in september 2017 werd feestelijk geopend. O.a. burgemeester Melis van de Groep, Europarlementariër Bas Belder waren aanwezig om het nieuwe centrum feestelijk te openen. Zij waren daar aanwezig, samen met een groot aantal lokale betrokkenen, Een nationale TV crew en Nederlandse betrokkenen.
Twee culturen kwamen die dag bij elkaar in de vele mooie en vriendelijke woorden, maar ook visueel mocht dit blijken. Ru en Maria Koelewijn droegen daar met trots de Spakenburgse klederdracht en werden daarbij vergezeld door een Moldaafs echtpaar die de traditionele dracht van Moldavië droegen.
Door bestuurslid Roel de Graaf was een plaquette gemaakt in samenwerking met personeel van de VEBO. Deze plaquette, met daarop de woorden: “Laat de kinderen tot mij komen”, werd onthuld door dominee Ilie Bojonca. De bedenker van het centrum. Dominee Bojonca was ontroerd omdat zijn droom nu werkelijkheid was geworden.

Wilt dit dagcentrum Gratia (blijven) steunen?

Stichting Orhei ondersteunt het dagcentrum Gratia volledig. Daarmee is de de uitvoering van het dagcentrum afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
We doen daarom graag een beroep op u. Wilt u overwegen vriend van Orhei te worden? Met 50 euro per jaar biedt u ons continuïteit wat ons helpt de projecten in Moldavië – zoals het dagcentrum Gratia – te blijven ondersteunen. Meer info en aanmelden kan via www.orhei.nl/word-vriend-orhei/ 

Ook als bedrijf kunt u ons helpen door vrienden te worden, waar we graag een tegenprestatie voor bieden. Meer informatie vindt u op onze website: www.orhei.nl/word-sponsor-van-stichting-orhei/

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts