Dagcentrum Gratia: dagopvang voor kinderen!

Het dagcentrum ondersteunt dagelijks zo’n 40 kinderen uit arme gezinnen door hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.

Evangelisatie activiteiten

Gratia is een Christelijke maar ook een particuliere instelling wat ook blijkt uit onderdelen van de dagbesteding met deze kinderen namelijk het zingen van Christelijke liederen en het luisteren naar mooie verhalen vanuit de Bijbel. Kinderen zijn hier echter vrij in om daar wel of niet bij aan te sluiten en wordt dit vooraf met de ouders/verzorgers overlegd.

Tijd voor huiswerk

De kinderen volgen nog wel het reguliere onderwijs, maar in hun thuissituatie is het onmogelijk om iets aan huiswerk te doen laat staan dat zij hiervoor begeleiding krijgen van hun ouders.

Een proactieve aanpak

Gratia probeert in samenwerking met de sociale diensten aan de voorzijde van de problematiek te komen. Gratia wil met haar aanpak voorkomen dat kinderen gaan zwerven en in crimineel gedrag vervallen. Het dagcentrum bevindt zich in Causeni, Moldavië.

Ondersteund sinds 2006

Sinds 2006 ondersteunt stichting Orhei dit project. In 2015 is het dagcentrum vergroot, zodat het dagelijks meer kinderen kan ondersteunen.

2003
Sinds
10
Kinderen
  • ,

    Dit is Ion. Zijn moeder is zwaar verslaafd aan alcohol. Zijn vader is overleden. Ion is een slimme jongen, maar is alleen erg gespannen, omdat hij en zijn moeder worden mishandeld door zijn moeders huidige vriend. Ion stottert daarom ook. Zijn moeder heeft geen eigen plek om te wonen en daarom woont ze nog steeds samen met die vriend. Deze zware omstandigheden zorgden ervoor dat Ions moeder opnieuw veel alcohol ging gebruiken. Ze wordt inmiddels intensief begeleid door de Sociale dienst. Eén van de positieve resultaten is dat Ion inmiddels het dagcentrum Gratia bezoekt. De hoop is dat daardoor de omstandigheden voor Ion en zijn moeder verbeteren en Ion dicht in de buurt van zijn moeder kan blijven opgroeien.