Disclaimer

Algemeen

Stichting Orhei (Kamer van Koophandel 41190636), hierna te noemen Stichting Orhei, verleent u hierbij toegang tot de website van Stichting Orhei, t.w. orhei.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stichting Orhei en derden zijn aangeleverd. Stichting Orhei behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Orhei en haar licentiegevers.