Doneren met belastingvoordeel: Periodieke schenking

Hoe werkt het?

U kunt Stichting Orhei ook steunen met een periodieke gift, ook bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift geldt het drempelbedrag en het maximum van een gift niet. Dit is fiscaal voordeliger dan een eenmalige schenking. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52%. De ondersteuning van ons werk kunt u voortzetten via een legaat, waarin nog een aantal jaren de ondersteuning kan worden vastgelegd als de periodieke gift vanwege overlijden is komen te vervallen.
Ook hiermee geeft u Stichting Orhei hiermee de zekerheid dat ze haar werk voor de kinderen in Moldavië kan blijven doen. Dit vindt Stichting Orhei erg waardevol.

Eenvoudig te regelen

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gift is vastgelegd in een overeenkomst periodiek schenken met Stichting Orhei;
  • De donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken;
  • De donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken;
  • De jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn.

Dit werkt als volgt:

  • U downloadt de overeenkomst periodiek schenken
  • U vult deze in stuurt deze op, getekend in tweevoud naar Stichting Orhei
  • Contactpersoon van stichting Orhei vult het formulier aan en ondertekent deze bovendien.
  • De schenker krijgt een exemplaar retour. De tweede versie wordt bewaard door de stichting.