Blog

Even voorstellen: Ruslan Ciobanu

Even voorstellen...
Als stichting Orhei werken we bij al onze projecten intensief samen met lokale instanties en betrokkenen. Deze betrokkenen kennen hun land en cultuur en hebben bovendien vaak sterke persoonlijke motieven om zich in te zetten voor hun lokale gemeenschap. Deze betrokkenen – die vaak op de achtergrond werken – willen we graag aan u voorstellen.
It is my pleasure and honour to greet all friends of foundation “Orhei”…

Mijn naam is Ruslan, contactpersoon voor stichting Orhei in Moldavië en directeur van stichting Gratia in Causeni, Moldavië.

Mijn eerste ontmoeting met bestuursleden van Orhei was in 1998. Ik was toen vierdejaars student op de lerarenopleiding. Ik ondersteunde toen als tolk en later als contactpersoon in Moldavië. Nu 20 jaar later ben ik 43. Mijn vrouw (Zina) en ik hebben 4 kinderen. De oudste dochter is 18 en is binnenkort klaar met ‘High school’. Ze heeft de ambitie om rechten te gaan studeren.

In 2005 is stichting “Gratia” ontstaan met de ondersteuning van stichting Orhei en de lokale Baptisten gemeente in Causeni. Gratia heeft als missie kinderen die dat nodig hebben een tweede thuis te bieden. Dit gebeurt door middel van ondersteuning bij het leren, ontspanning te bieden met sport en spelactiviteiten en hen te vertellen over het Evangelie.

Sinds 2005 heb ik de rol als directeur van stichting Gratia mogen vervullen. Ik ben heel blij dat stichting Orhei het dagcentrum – en daarmee onze gemeenschap – ondersteunt. Ik waardeer het bovendien enorm dat stichting Orhei ons de ruimte geeft om nieuwe ideeën in te brengen en te implementeren en bovendien voldoende middelen biedt om dit op een professioneel niveau uit te voeren.

Respectfully,

Ruslan

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts