Geschiedenis Stichting Orhei

De aanleiding in 1995: Schrijnende levensomstandigheden in het jongensinternaat

De stichting is officieus in 1995 ontstaan. Vier personen – later bestuursleden – waren op bezoek in een jongensinternaat in Orhei, Moldavië. Deze vier waren zodanig onder de indruk van de levensomstandigheden waarin ruim 350 gehandicapten jongens verkeerden, dat zij besloten daar in materiële zin hulp te gaan bieden.
In de zomer van 1996 vertrok opnieuw een delegatie naar Moldavië om een inventarisatie te maken betreffende de ondersteuning die gegeven kon worden vanuit Nederland. Deze bezoeken hebben er toe geleid dat de stichting officieel werd opgericht met het doel materiële hulp te verlenen aan het jongensinternaat in Orhei. Op 17 maart 1997 is de oprichting van de stichting officieel bekrachtigd.

Een voortvarende start: installatie van de technische basisvoorzieningen

De stichting ging voortvarend van start. Diverse projecten voor het jongensinternaat in Orhei konden met grote tevredenheid worden afgesloten, zoals het installeren van gasleiding, twee grote verwarmingsinstallaties, noodaggregaat, speeltuin of nieuwe bedden met geplastificeerde matrassen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers uit Bunschoten en omgeving werd veel werk verzet.

Een groot aantal transporten, voedsel- en kledinginzamelingsacties

Ook mochten er de afgelopen jaren er een groot aantal transporten plaatsvinden. Veel materiaal kon op deze manier worden overgebracht van Nederland naar Moldavië. Ook hebben er een groot aantal voedsel- en kledinginzamelingsacties plaats gevonden en vinden deze nog elk jaar plaats. De eerste jaren na de oprichting verzorgde de stichting de transporten zelf. Later werden de transporten uitbesteed aan een professioneel transportbedrijf in Nederland.

Handige harry’s en Gezinsmasters

Daarnaast mocht de stichting vertrouwen op een actieve achterban. Handige Harry’s werden een begrip. Handige Harry’s zijn vakmensen die hun kennis en vaardigheden gebruiken, door werkzaamheden te verrichten in Moldavië. De laatste jaren gebeurt dit nog steeds onder de vlag van de Gezinsmasters.

2 nieuwe projecten: Dagcentrum Gratia en “Alter ego”

In het jaar 2002 kreeg de stichting de mogelijkheid om een straatkinderenproject op te starten in Causeni, genaamd Alter Ego. Later is daar ook het derde project opgestart, genaamd Gratia. Laatst genoemde projecten zijn geheel gericht op jongeren in kansarme posities.

Helaas heeft het project “Alter ego”, vanwege diverse omstandigheden geen vervolg gekregen. Dit project is stopgezet in 2016.

Het Dagcentrum Gratia daarentegen groeit! Het dagcentrum helpt hen door hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.

Het dagcentrum en de werkwijze van de staf groeit bovendien in aanzien. De wijze van werken slaat aan. Men kijkt met veel belangstelling naar de verrichtingen van de staf en ze worden regelmatig geconsulteerd met betrekking tot hun expertise.
Een Amerikaanse groep die al enige tijd actief is in Moldavië bezocht het dagcentrum en verklaarde in heel Moldavië geen centrum te hebben gezien dat vergelijkbaar is met Gratia. Opvallende punten: de aanpak, de professionele instelling van de staf en de warme ‘gezinssfeer’ die het dagcentrum ademt.

Nieuw project in 2017: Crisisopvang Gratia

Naast het dagcentrum Gratia bleek afgelopen jaren in gesprekken met lokale instanties in Moldavië dat er grote behoefte is aan crisisopvang. Mede door de uitzichtloosheid waarin gezinnen zich bevinden, is er niet altijd sprake van een veilige thuissituatie voor kinderen.

Stichting Orhei wil naast het bestaande dagcentrum Gratia een huis bouwen voor de 24/7 opvang van kinderen in crisissituaties. Met als doel het kind te beschermen door hen uit de gevaarlijke thuissituatie te halen, maar bovendien Ruimte en gelegenheid te bieden aan de ouders – waar mogelijk ondersteund met sociale diensten en maatschappelijk werk – om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de betreffende kinderen.

Dit gebeurt in nauw overleg met de staf van het dagcentrum en lokale instanties.