Blog

Het fundament van crisisopvang micha gelegd

Enkele bestuursleden van Stichting Orhei kwamen woensdag 5 juni l.l. terug van een kort werkbezoek aan Causeni (Moldavië). Het doel van het bezoek was meerledig.

Geslaagde Kascontrole

Roelof Muijs, de penningmeester van stichting Orhei, controleerde de kasboeken van het project Gratia, het dagcentrum van stichting Orhei in Causeni. Roelof was uitermate goed te spreken over de wijze waarop er verantwoording werd afgelegd door de boekhoudster in Moldavië. Menig bedrijf in Nederland zou voorbeeld kunnen nemen aan de punctualiteit en zorgvuldigheid waarmee alles was vastgelegd. Iedere vraag en/of steekproeven konden naar tevredenheid van Roelof worden beantwoord en aangetoond.

Voorbereiding jongerenreis zomer 2019

Voorzitter Roel de Graaf van stichting Orhei en zijn dochter Lydia de Graaf, hebben tijdens dit werkbezoek heel veel veldwerk verricht voor de aankomende jongerenreis vanuit de Chr. Geref. Kerk (Fontein) Zo werden er geselecteerde (gebroken) gezinnen bezocht die heel dringend hulp nodig hebben m.b.t. hun woonomstandigheden. Sommige woningen zijn zo slecht dat directe hulp noodzakelijk is. Woningen die opgetrokken zijn van klei en stro en totaal geen voorzieningen hebben zoals toilet en douche, stromend water of gas. Er zijn woningen bij die niet eens vloeren van hout of beton hebben en dus gewoon op de modder hun kleden leggen. Deze kleden rotten en stinken enorm. Dat dit voor de kleine kinderen bijzonder slechte omstandigheden betreffen voor hun gezondheid, behoeft geen betoog. De verhalen achter deze gezinnen zijn schrijnend. Hoewel ze allemaal ingrijpend zijn, zullen we 1 gezin benoemen voor het beeld. Het betreft de situatie van een man die een ernstig zieke vrouw trouwde, wetende dat zij kanker had en stervende was. Zij had twee dochters van 12 en 13 jaar oud. Kort na het huwelijk overleed deze vrouw en nam deze man de zorg op zich van haar twee dochters. Voor hun privacy wilde de man graag een kamer bouwen voor de meiden en een eigen badkamertje. Het ontbreekt deze man echter aan de benodigde middelen. Een groot deel van zijn wens gaat nu in vervulling en zullen de jongeren, en hun begeleiders, deze zomer in zijn huisje aan de slag gaan.

Het fundament van de crisisopvang Micha is gelegd

André van Oort, het vierde teamlid bezocht samen met de anderen het nieuwbouwproject Micha. Als projectcoördinator is André verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe centrum dat straks Micha gaat heten. Er vond een overleg plaats met de aannemer, zijn uitvoerder en de opzichter. Deze laatste is in dienst van stichting Orhei voor de dagelijkse controle op de voortgang van de werkzaamheden en die ook de kwaliteit van het werk bewaakt. De delegatie kwam juist op het moment dat de fundering gelegd was en er gestart kan gaan worden de het storten van de eerste verdiepingsvloer. Door hevige regenval had het project wat vertraging opgelopen, maar de gang zit er momenteel weer aardig in. De verwachting is dat de bouw over een klein jaartje gereed is en de eerste kinderen geplaatst kunnen gaan worden in het nieuwe centrum. Doel van het centrum is namelijk om maximaal 10 kinderen voor een bepaalde tijd te gaan huisvesten. Deze kinderen worden voor hun veiligheid door de kinderbescherming uit het ouderlijk gezin gehaald en in het centrum ondergebracht. Deze kinderen hebben veelal te maken met geweld en misbruik binnen het gezin en hebben daarom rust en bescherming nodig. In het centrum zijn ze veilig en krijgen zij zorg en aandacht. Ondertussen zal er hulp op het gezin worden gezet in de hoop dat de onderliggende problematiek opgelost kan worden zodat het kind weer teruggeplaatst kan gaan worden in het gezin.

Zomerkamp voor ruim 100 kinderen

De delegatie van stichting Orhei was bovendien nog getuige van de eerste week waarin de zomerkampen plaatsvinden. Het team van medewerkers van dagcentrum Gratia organiseert 3 weken lang zomerkampen voor ruim 100 kinderen verdeeld over die weken. “Het was werkelijk fantastisch om mee te maken” vertelde Roelof Muijs  die nu voor de 2e keer in Moldavië was. “Het maakt je als vrijwilliger ook opnieuw weer bewust waarvoor je het allemaal doen mag. Zolang ik de gezondheid daarvoor mag ontvangen wil ik mij blijven inzetten voor deze kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben”.

Dank

Roel de Graaf wil al die mensen in Bunschoten en soms van ver daarbuiten, bedanken voor hun hulp en bijdragen. Zonder die hulp was het niet mogelijk geweest om zo’n prachtig dagcentrum als Gratia te hebben en zeker niet om zo’n prachtig en groot centrum als Micha, te gaan bouwen. Wij voelen ons echt gezegend door onze hemelse Vader door wie wij ons ook gezonden weten.

Related Posts