Blog

Hoe het allemaal begon… Stichting Orhei 25 jaar

De aanleiding

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat begon met een reis naar Moldavië van 4 Bunschoters, betekent 25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor de hulp aan kinderen in Moldavië. In de aanloop naar 17 maart 2022 – de datum van het 25 jarig jubileum – blikken we terug op de historie van stichting Orhei waar zoveel inwoners van Bunschoten en omstreken intensief bij betrokken waren.

Dit maal staat centraal hoe het allemaal begon…

Hoe het begon

In december 1995 bezochten Coby van Beelen, Eric Jansen, Ru Koelewijn en André van Oort op verzoek van gezamenlijke kerken in Bunschoten een weeshuis in Moldavië. Daar brachten zij ingezamelde goederen vanuit Bunschoten. Op verzoek van hun contactpersoon Ilja Mirza brachten zij wat spullen naar ‘een’ Jongensinternaat in Orhei, ten noorden van de hoofdstad Chisinau.

Onbeschrijfelijk en hartverscheurend

Wat zij daar zagen, roken en voelden was onbeschrijflijk en hartverscheurend. 350 jongens onder barre omstandigheden. ’s Winters stonden de ijs sterren aan de binnenkant op de ruiten. Voedsel was nagenoeg niet aanwezig en wat er was, was erg eenzijdig. Geen verse groente of fruit maar hoofdzakelijk pap. De gebouwen verkeerden in zeer slechte toestand, om over de overige voorzieningen nog maar te zwijgen.

Op sommige afdelingen was het meer regel dan uitzondering dat de kinderen wekenlang in bed lagen. Op een dun versleten matrasjes, doordrenkt met urine en ontlasting, brachten de jongens hun leven door.

Start van de stichting: Hulp voor het jongensinternaat

Dat dit bezoek niet zonder reden was en dat er direct actie ondernomen moest worden was voor hen duidelijk. Ze ervoeren dat God hen niet ‘per toeval’ naar het jongensinternaat had geleid. Ru Koelewijn, Eric Jansen, Coby van Beelen en André van Oort besloten dat deze jongens niet vergeten mochten worden en eenmaal thuis werd hulp in gang gezet. Dit hield in dat zij via de notaris van Bunschoten een stichtingsvorm in het leven riepen om alle aandacht alleen te kunnen richten op de jongens in Orhei. Er werden nieuwe mensen toegevoegd aan deze club mensen waaronder de huidige voorzitter Roel de Graaf. Gezamenlijk startten zij een zoektocht om op de juiste manier de omstandigheden in het internaat te verbeteren.

 

Hulp met van vele vrijwilligers en lokale bedrijven

Tussen het eerste bezoek in 1995 en 2000 is er met behulp van veel vrijwilligers en lokale bedrijven veel gerealiseerd in het jongensinternaat. Heinen en Hopman bijvoorbeeld heeft een grote bijdrage geleverd door spullen en mensen ter beschikking hebben gesteld om een complete nieuwe verwarmingsinstallatie te realiseren. Dit was een enorme vooruitgang van kwaliteit van leven voor de jongens.

Er is nog meer gerealiseerd in die 5 jaar. In 1996 was het eerste grote transport. Daarop volgde het vernieuwen van de ramen, een volledig nieuwe elektriciteitsnetwerk, nieuw sanitair, wasmachines en drogers, nieuwe waterleidingen en watertoren, snoezelruimte, nieuwe bedden en medisch apparatuur. Een personeelswinkel, waar het personeel met bonnen kleding en schoenen kochten, maar ook een speeltuin en snoezelruimte. Ook zijn er 3 jongerenreizen georganiseerd om de jongens liefde en aandacht te geven.

Allerlei basisvoorzieningen dus die het leven van deze jongens hebben verbeterd.

Zonder de hulp van vrijwilligers en lokale bedrijven die elk op hun eigen manier hebben bijgedragen, had Stichting Orhei niet kunnen doen wat ze voor ogen hadden.

25 jaar later: begeleid zelfstandig wonen in Orhei

Alhoewel er nog steeds verbeterd kan worden, bestaat er inmiddels gelukkig een andere visie op ondersteuning en begeleiding van de doelgroep die woont in internaten zoals het jongensinternaat. Basisvoorzieningen zoals warmte, voedsel en zorg zijn over de hele linie in Moldavië verbeterd. Zo zijn er afgelopen jaren zelfstandig begeleid wonen projecten opgezet om voormalig inwoners van het jongensinternaat een eigen plek te geven binnen de stad Orhei. Uiteraard met begeleiding en als onderdeel van de gemeenschap.

Stichting Orhei onderhoudt nog warme banden met het jongensinternaat en is incidenteel nog steeds betrokken bij het jongensinternaat.

Missie van de stichting: Hulp aan kinderen in Moldavië

Ondanks het feit dat de stichting haar naam nog steeds ontleent aan de stad waar het jongensinternaat zich bevindt, heeft de stichting haar missie (hulp aan kinderen in Moldavië) verder in vorm en inhoud gegeven door projecten te ondersteunen die bijdraagt aan het vergroten van kansen voor kinderen in Moldavië, waaronder het Dagcentrum Gratia en Crisisopvang Micha.

Moldavië is nog steeds het armste land van Europa. Een gemiddelde arbeider verdient rond de 400 euro in de maand (waarbij ter vergelijking: een pak wasmiddel ongeveer evenveel kost als hier in Nederland). Een sociaal vangnet is er niet of nauwelijks. Ouderen hebben het moeilijk omdat er niet of nauwelijks zorg voor hen is. Daarnaast zorgen zij vaak voor hun kleinkinderen. De vader en/of moeder van die kinderen trekken weg naar het buitenland om nog enig inkomen te genereren. Hoewel de situatie wel sterk is verbeterd in het land, is er maar een klein deel van de bevolking die hier voordeel van heeft. Er is veel schrijnende armoede en er zijn veel problemen.

De stichting Orhei richt zich met name op kinderen en jongeren in nood. Onze missie hebben we als volgt omschreven en vastgelegd: “Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.”

Related Posts