Blog

Jongeren CGK ‘De Fontein’ vertrokken naar Moldavië

In juni 2018 werd er een verzoek gedaan vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk bij Stichting Orhei of het een optie zou zijn om net als in 2015 een diaconale jongerenreis naar Moldavië te organiseren. De stichting was direct enthousiast waarop de daarvoor verantwoordelijke gemeenteleden van de CGK aan de slag zijn gegaan met de nodige voorbereidingen voor deze reis. Er werd een team van acht mensen ‘leiding’ gevormd waarna in september een informatieavond voor de jongeren van de CGK werd georganiseerd. In oktober stond er een definitieve en enthousiaste groep van 18 jongeren klaar om te beginnen met de voorbereidingen van hun reis.

Een van de doelen voor de reis is om gezinnen te helpen bij het verbeteren van hun woonomstandigheden. Daarnaast het organiseren van 3 dagen kinderwerk (vergelijkbaar met de vakantie bijbel week). Het doel van deze dagen is om de kinderen een fijne tijd te geven, een goede maaltijd maar4 vooral ook om hen te laten zien en horen hoe waardevol ze zijn in Gods ogen.

In samenwerking met Ruslan Ciobanu (contactpersoon van Stichting Orhei) en de lokale sociale dienst, zijn er vijf gezinnen geselecteerd die geholpen gaan worden. De opknapwerkzaamheden variëren van het schilderen van kozijnen, het plaatsen van een nieuw plafond en vloer en het bouwen van een ‘stove’. (een kachel in een muur waardoor de hele muur verwarmd wordt en daarmee 2 ruimtes in huis.) Dit laatste gebeurd in samenwerking met een lokale specialist in het bouwen van Stove’s.

Daarnaast zijn er 10 gezinnen geselecteerd die bijvoorbeeld ‘alleen’ een nieuw fornuis of koelkast nodig hebben. Ook zullen de kinderen van al deze gezinnen schoolgeld voor een jaar ontvangen, voedselpakketten, nieuwe schoenen voor de winter, en een houtvoorraad voor de winter.

Om al deze mooie dingen te kunnen doen was er uiteraard geld nodig. Om dit in te zamelen hebben de jongeren elke maand een actie georganiseerd. Onder ander twee keer een autowasdag, verkoop van wijn en honing uit Moldavië en een stamppotavond met daarbij aansluitend een veiling van een volledige (reeds geslachte) koe.

Bij de start van alle acties is er als doel gesteld om €15.000 in te zamelen. Door de hulp van de gemeenteleden, ouders, familieleden en noem maar op, hebben ze ruim €26.000 opgehaald! Een fantastisch bedrag waar zowel de jongeren en de leiding niet op hadden durven hopen. Met dit geld kunnen ze nog meer mensen helpen dan eerder aangenomen. De groep is iedereen, die zijn of haar bijdrage daaraan heeft gegeven, erg dankbaar.

Iedereen ervaart dit als een grote Zegen van God. Hij heeft dit alles mogelijk gemaakt.

De groep is 22 juli rond 6:30 uur vertrokken vanaf de Fontein richting Schiphol.

Related Posts