Blog

Kerst in Moldavië in Coronatijd

De titel boven dit bericht lijkt wel die van een mooi en spannend kerstverhaal. De realiteit is helaas anders. Net als wij zullen zij zich deze advent- en kersttijd gaan herinneren als Kerst in Coronatijd met alle beperkingen die het met zich meebracht. Stichting Orhei is er echter van overtuigd dat het nog wel heel wat uitmaakt waar je woont en welke voorzieningen er voorhanden zijn tijdens zo’n Coronacrises. Het zal de lezers niet vreemd overkomen wanneer zij u zeggen dat wij, ten opzichten van Moldavië, in Nederland gezegend zijn met goede en professionele zorg en andere voorzieningen voor onze levensbehoeften.

De gezinnen en zeker ook met name de alleenstaande ouderen hebben het zwaar. De indringende en schokkende beelden vanuit Moldavië, die bijna wekelijks door Omroep Max worden uitgezonden, getuigen hiervan! Zij die ooit al eens in Moldavië zijn geweest kunnen dit eveneens bevestigen. Deze beelden raken ons allemaal, maar wanneer wij dit alles op onszelf projecteren kijkend naar onze omstandigheden in Nederland, zullen we tot de ontdekking komen dat het dus altijd erger kan.

Deur aan deur collecte:

Dat het ons allemaal raakt mocht wel blijken uit de opbrengst van de gehouden deur aan deur collecte voor stichting Orhei. Ondanks het feit dat er door Corona in veel minder wijken gelopen kon worden bracht het 6000 euro op. Stichting Orhei is hier enorm door verrast want deze tijd leert dat het allemaal moeilijker wordt om aan de nodige verplichtingen te kunnen voldoen. Met uw bijdragen geeft het moed en steun om als stichting hen in te blijven zetten voor de mensen in Moldavië. De collectanten kregen aan de deur heel veel warme reacties omdat het gewaardeerd wordt dat ondanks deze Coronatijd er nog altijd vrijwilligers zijn die voor de minderbedeelden op pad gaan. Heel veel dank aan al die mensen die het werk van stichting Orhei ondersteunen in zowel het geven als ook het collecteren als vrijwilliger.

25 jaar

December 2020 is ook een speciale tijd voor stichting Orhei want rond deze tijd van Sinterklaas en Kerst reisden 25 jaar geleden (1995); Cobie van Beelen, Ru Koelewijn, Eric Jansen en Andre van Oort voor het eerst naar Moldavië. Terugkijkend naar die tijd leert het ons in de eerste plaats dat er heel veel mocht gebeuren ten behoeve van onze medemensen in Moldavië. In materiele zin, maar ook vooral in de persoonlijke contacten ontstonden er mooie ontwikkelingen. Er zijn banden gesmeed die veel verder gaan dan samenwerking en het samen optrekken in deze vorm van hulpverlening. Er groeiden vele mooie vriendschappen in zowel Moldavië als ook in Nederland. Mensen vragen wel eens: “Zie jullie nu ook verbeteringen na zoveel jaren van hulp die vanuit Bunschoten wordt geboden?” Dan kunnen wij met een gerust hart zeggen dat we hele mooie ontwikkelingen in Moldavië mogen zien en ervaren. Het gaat nu te ver om een hele uiteenzetting te geven hoe Moldavië in het verleden en het heden zich politiek heeft ontwikkeld, maar dit zegt namelijk ook veel over hoe een bevolking kan lijden of kan groeien onder een bepaald politiek bewind in een land.  Sinds enkele maanden heeft Moldavië een nieuwe president gekozen (  Maia Sandu ) De bevolking is massaal opgekomen om deze vrouw als president te kiezen. Haar aanpak is veelbelovend en wordt door vele andere Europese landen gesteund. De aanpak van corruptie is een heel belangrijk speerpunt van haar, maar ook dat zij in tegenstelling tot haar voorganger pro-Europees is. Het zal een zware dobber voor haar worden want in de oppositie zitten nog altijd de mensen die de tijd vanuit het communisme omarmen.

Stand van zaken m.b.t. de projecten

Graag stelt stichting Orhei u op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in Causeni. Zoals u hebt kunnen lezen in een eerdere uitgave van de Bunschoter, is het hagelnieuwe opvangcentrum Micha gereed. Wat nog geregeld moet worden is de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten (exploitatie) en deze vast te leggen in een overeenkomst. Deze kosten zullen gedragen worden door de provinciale overheid en de Sociale dienst. Dit overleg daarover vind nu plaats.

Stichting Orhei is “Wilde Ganzen” enorm dankbaar omdat zij 1/3 van de totale bouwkosten droegen om dit mooie project samen met ons te realiseren.

Het voedseltransport

Het voedsel- en hulpgoederentransport dat vorige maand naar Moldavië vertrok is in goede orde ontvangen in Causeni. Het voedsel dat november in Bunschoten werd ingezameld wordt momenteel in porties verdeeld en uitgereikt aan de allerarmsten. Gebruikte verpleeg- en verzorgingsuniformen uit de Haven (Bunschoten) zijn overhandigd aan het ziekenhuis. Zij zijn jullie enorm dankbaar. Een paar honderd voetbalsetjes van voetbalclub Spakenburg zijn overgedragen aan de burgemeesters van Causeni en omliggende gemeenten die de lokale voetbalclubs daarmee gaan verrassen. Het complete schoolmeubilair van de School met de Bijbel Eemdijk is verdeeld over enkele basisscholen in Causeni. Stichting Orhei kan niet genoeg benadrukken hoe hard dit nodig was en hoe groot hun dank is voor deze prachtige spullen. Zodra de schoolsetjes zijn geplaatst, sturen zij daar foto’s van door die te zien zijn op de website van stichting Orhei.

Door personeel (voornamelijk Eddy) van het gemeentelijk overlaadstation worden regelmatig rollators uit de metaalbak gehaald omdat deze nog goed zijn of met een klein aanpassing weer geschikt te maken zijn. Een tiental van deze rollators zijn nu aan ouderen verstrekt die sinds lange tijd weer een beetje mobiel kunnen zijn. Heel veel dank daarvoor.

U kunt meehelpen

Het is overduidelijk dat alles wat tot nu toe is gerealiseerd in Moldavië door stichting Orhei, niet mogelijk was geweest wanneer dit niet door ‘de Bunschoters’, maar ook door mensen van daarbuiten, zo enorm was gedragen en ondersteund. Financieel, het schenken van goederen, door persoonlijke inzet zowel hier als ook in Moldavië.

Stichting Orhei heeft in Causeni nu twee projecten. Gratia en Micha. De kosten voor het bouwen is nu achter de rug, maar wat wel ieder jaar terugkomt zijn de kosten voor onderhoud, salariskosten, voeding en kleding voor de kinderen, energiekosten etc. Kortom, toch nog redelijk veel geld om de projecten draaiende te houden. In principe gaat de overheid de exploitatiekosten van project Micha betalen maar blijven nog wel de kosten voor onderhoud en reparatie over. De totale kosten voor het dagcentrum Gratia blijft wel volledig voor rekening van stichting Orhei, maar zijn helaas niet volledig te dekken uit de inkomsten van o.a. “De vrienden van Orhei” en/of acties. Daarom zoekt stichting Orhei bedrijven, clubs, verenigingen of kerkelijke instellingen, die bij wijze van sponsering een personeelslid voor een bepaalde tijd wil sponseren. De salarissen van het personeel in Moldavië is niet groot en zijn ook niet allemaal gelijk. Niet iedereen heeft centrum Gratia een volledige baan, maar zijn soms maar voor 5 uur per dag in dienst. Om een voorbeeld te noemen. De schoonmaakster ( een oudere mevrouw van 70 jaar) werkt ongeveer 5 uur per dag 5 dagen per week. Haar maandsalaris is ongeveer 80 euro. Het is geen vetpot maar ze kan er mee rondkomen omdat ze daarbij ook een klein pensioentje ontvangt. Wat zou het mooi zijn wanneer iemand haar salaris voor zijn rekening neemt en daarmee feitelijk heel direct iemand sponsort. Zo heeft stichting Orhei 9 mensen in dienst. Dat team bestaat uit 3 onderwijzeressen, 1 kok, 1 technische man, 1 onderwijs coördinator, 1 boekhouder, een schoonmaakster en een directeur. Er zijn al enkele bedrijven die zich bereid hebben verklaard om een personeelslid uit Moldavië figuurlijk toe te voegen aan hun personeelsbestand. Als u hierover met stichting Orhei in contact wilt komen, dan vindt u de gegevens op de eerder genoemde website. Heeft u de collectanten gemist en wilt u alsnog een gift overmaken, dan kunt u dit doen op bankrekeningnummer: NL61INGB0007488680 o.v.v. Kerstgift.

Stichting Orhei dank u allemaal voor het in hun gestelde vertrouwen over de 25 jaar waarin zij zich hebben ingezet voor de kinderen in Moldavië.

Bijschrift: Jong geleerd oud gedaan

Related Posts