Blog

Kunnen jullie helpen goederen te transporteren voor Oekraïne?

De laatste dagen zien we veel bereidheid tot actie. Een hoop mensen hebben ons gevraagd acties op poten te willen zetten en bijv. spullen naar Oekraïne of buurlanden te brengen.

Op moment van schrijven wordt er binnen projecten die Orhei ondersteunt al concreet vluchtelingen opgevangen. Dat gebeurt door gedreven moldaven die ter plekke zaken kunnen regelen. Zij kunnen goed inventariseren waar behoefte aan is. Dat is op afstand moeilijk te bepalen is onze ervaren.

Bovendien kost transport al snel een paar duizend euro en zijn producten bovendien vaak lokaal goedkoper. Ook weten we inmiddels uit ervaring dat het niet eenvoudig is te transporteren (allerlei regels, papieren, etc.).

Op dit moment is daarom vooral financiele hulp gewenst, aangezien Moldavie een van de armste landen van europa is. Ze zijn vrijgevig, maar hebben zelf weinig te besteden. De enorme bereidheid en hulpvaardigheid ervaren wij in onze contacten, maar blijkt ook uit dit artikel op nos.nl.

Mocht je willen geven, dan wordt dat zeer gewaardeerd!

Er zijn twee mogelijkheden om geld over te maken. Dat is middels de QR-code (hieronder afgebeeld) of via rekeningnummer:  NL61 INGB 0007 4886 80 onder vermelding van “ vluchtelingenhulp”  stichting Orhei. Wellicht ten overvloede, maar onze stichting heeft de ANBI status.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts