Moldavië

Stichting Orhei richt zich in haar werk op het land Moldavië.

Geschiedenis: Een smeltkroes van culturen

Gelegen in het zuidoosten van Europa tussen de rivieren de Dnjestr en de Proet ligt de republiek Moldavië. In de loop van de eeuwen heeft het een bewogen geschiedenis gekend, waar grootmachten overheerst hebben. Zo is het land in handen geweest van de Romeinen, Turken, Roemenen en Russen. Dit is goed te zien in de cultuur van Moldavië. Moldavië is in 1991 onafhankelijk geworden van de USSR (Rusland).

Klimaat: gematigd landklimaat

Moldavië heeft een gematigd landklimaat, met neerslag gedurende het hele jaar. In de maanden september en oktober wordt het frisser en neemt de kans op regen toe, maar het aantal zonnige dagen is nog behoorlijk groot. November en december hebben veel mist en regen. De winters duren van circa half december tot in april en zijn door de oostenwinden in het oosten en het zuiden erg streng met veel sneeuwval. In de bergen komt de temperatuur circa 130 dagen per jaar niet boven het vriespunt uit. In de lange, warme zomerperiode stijgt de temperatuur tot boven 25 °C; in de winter daalt het kwik tot onder 0 °C. De gemiddelde julitemperatuur is 17 °C ; de gemiddelde januaritemperatuur varieert regionaal van -1 °C tot -6 °C.

Politiek: op zowel politiek als economisch vlak instabiel

Moldavië is een presidentiële republiek met een parlementair stelsel. De uitvoerende macht is in handen van de president die door het parlement wordt gekozen voor een termijn van vier jaar (herkiesbaar). Moldavië is instabiel op zowel op politiek en economisch vlak.

De regering wordt gevormd door de Liberalen (PL), Democraten (PDM) en de Liberaal-democraten (PLDM), die samen de Alliantie voor Europese Integratie vormen. De Communistische Partij is weliswaar de grootste partij, maar is door de volledige oppositie buitengesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldavie: Een land zoekend naar perspectief

Moldavië – het armste land van Europa – is een land met een lange geschiedenis van onderdrukking en oorlog. Het ligt tussen Roemenië en Oekraïne en is sinds het uiteenvallen van de sovjet unie zelfstandig. Het inwonertal bedraagt ongeveer 3.5 miljoen mensen. Omdat armoede de situatie voor veel mensen uitzichtloos maakt, zijn veel mensen neerslachtig en ongelukkig. Een gemiddelde arbeider verdient rond de 120 euro in de maand. Een sociaal vangnet is er niet of nauwelijks. Ouderen hebben het moeilijk omdat er niet of nauwelijks zorg voor hen is. Daarnaast zorgen zij vaak voor hun kleinkinderen. De vader en/of moeder van die kinderen trekken weg naar het buitenland om nog enig inkomen te genereren. Hoewel de situatie wel sterk is verbeterd in het land, is er maar een klein deel van de bevolking die hier voordeel van heeft. Er is veel schrijnende armoede en er zijn veel problemen. 

De stichting Orhei richt zich met name op kinderen en jongeren in nood. Onze missie hebben we als volgt omschreven en vastgelegd: “Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.”