Blog

Omvangrijke projecten opgezet met veel enthousiasme ondersteuning vanuit Bunschoten

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat begon met een reis naar Moldavië van 4 Bunschoters, betekent 25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor de hulp aan kinderen in Moldavië. In de aanloop naar 17 maart 2022 – de datum van het 25 jarig jubileum – blikken we terug op de historie van stichting Orhei waar zoveel inwoners van Bunschoten en omstreken intensief bij betrokken waren. 

Omvangrijke projecten voor het jongensinternaat Orhei

In de 25 jaar heeft Stichting Orhei grote projecten mogen realiseren op aanvraag van het netwerk in Moldavië.

In het eerste artikel – met een terugblik op de aanleiding van de oprichting van Stichting Orhei – werd al benoemd dat onder andere de centrale verwarming werd vernieuwd. Dat dit een enorm project bleek, weerhield de stichting er niet van ook deze basisbehoefte voor de jongens te verbeteren. Zoals helaas vaak het geval is, speelde geld een grote rol om dit doel te verwezenlijken. Een bedrag van maar liefst 150.000 gulden was er voor nodig om nieuwe centrale verwarming aan te leggen.

Er werd een “Orhei concert” georganiseerd waarbij verschillende lokale koren hun medewerking aan verleenden. Diaconieën werden aangeschreven, er werd voorlichting gegeven op scholen, catechisatie groepen hielden actie voor de stichting, er was een stand op de ‘Boeren Beesten Boeldag’ en er werden bedrijven aangeschreven voor financiële ondersteuning. Roel de Graaf, de voorzitter van Stichting Orhei: “In al die 25 jaar hebben we mogen ervaren dat enthousiasme van bestuursleden en vrijwilligers gezegend is en rijkelijk beloond werd door velen die dit financieel hebben ondersteunt”

Ook werd contact gezocht met Stichting ‘de Wilde Ganzen’. Zij stelden echter wel een aantal voorwaarden voordat zij de stichting wilden helpen om het benodigde bedrag te behalen. Er werden eisen gesteld aan het doel, betrouwbaarheid van de stichting en tijdlijnen van de actie, voordat zij definitief akkoord gingen. Na gevoerde actie werd er uiteindelijk 53.000 gulden overgemaakt en dat bedrag werd verdubbeld. Naderhand zijn er nog bedragen overgemaakt op de rekening van Stichting Orhei waardoor er voldoende geld was om het ‘verwarmings project’ te financieren. In oktober 1999 in de nieuwe verwarmingsinstallatie met behulp van veel vrijwilligers uit Bunschoten, gerealiseerd.

Andere projecten volgen: Dagcentrum en Crisisopvang

In de 25 jaar heeft de stichting haar aandacht meer en meer verlegd naar ook andere projecten, dan het jongensinternaat waar het mee begon. Met de missie nog steeds centraal: Hulp aan kinderen in Moldavië.

Er werd ondersteuning geboden aan diverse andere projecten, zoals Alter Ego. Een opvangcentrum voor straatkinderen in Causeni. Ook werd samen met lokale betrokkenen en vrijwilligers het dagcentrum Gratia gebouwd en in september 2017 officieel geopend door zowel Burgemeester van de Groep als de burgemeester van Causeni. 

Alle bovengenoemde projecten zijn omvangrijke projecten geweest die tot stand gekomen zijn met veel lokale financiële ondersteuning vanuit Bunschoten en omstreken.

Crisisopvang Micha

Dat de Stichting tot op de dag van vandaag bestaat, is alleen mogelijk door gulle gevers zoals u. Zoals u misschien weet vindt op dit moment de afronding van de inrichting en (op afzienbaar termijn) ingebruikneming van ‘Crisisopvang Micha’ plaats in Causeni, Moldavië. Met de bouw van de crisisopvang is evenals bij het ‘verwarmings project’ een bedrag gemoeid dat Stichting Orhei niet zondermeer op de rekening heeft staan. De stichting heeft nogmaals contact gezocht met Stichting De Wilde Ganzen en ondersteuning gevraagd voor dit project. Onder dezelfde voorwaarden als 22 jaar geleden besloten zij ook deze keer in te stemmen en het gestorte bedrag opgehaald door acties en met sponsoring, te verdubbelen. Op deze manier kunnen kwetsbare kinderen en hun gezinnen in Causeni geholpen worden.
Doel van de crisisopvang is om kinderen te beschermen door hen uit hun gevaarlijke thuissituatie te halen. Daarmee krijgen ouders gelegenheid om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de kinderen. Dit project wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met sociale diensten en maatschappelijk werk.

Wilt u ons (blijven) steunen?

Stichting Orhei werkt enkel met vrijwilligers en krijgt geen steun van de overheid. We zijn afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. 

We doen daarom graag een beroep op u. Wilt u overwegen vriend van Orhei te worden? Met 50 euro per jaar biedt u ons continuïteit wat ons helpt de projecten in Moldavië te blijven ondersteunen. Meer info en aanmelden kan via www.orhei.nl/word-vriend-orhei/ 

Ook als bedrijf kunt u ons helpen door vrienden te worden, waar we graag een tegenprestatie voor bieden. Meer informatie vindt u op onze website: www.orhei.nl/word-sponsor-van-stichting-orhei/ 

 

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts