Blog

Opbrengst collecte bekend: € 6882,05

Vorige week werd er in heel Bunschoten gecollecteerd voor stichting Orhei. De opbrengst van de collecte van afgelopen week bedraagt € 6.882,05. Alle vrijwilligers en gevers willen we daarvoor hartelijk bedanken!

Bestemming: Crisisopvang Gratia: Een veilig thuis bij crisissituaties

De opbrengst is bestemd voor een nieuw project van de stichting: een opvanghuis voor kinderen in crisissituaties. Met als doel de kinderen te beschermen door hen uit de gevaarlijke thuissituatie te halen, maar bovendien ruimte en gelegenheid te bieden aan de ouders – waar mogelijk ondersteund met sociale diensten en maatschappelijk werk – om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de betreffende kinderen.

Uw donatie is welkom!

Heeft u ons vorige week gemist? Uw (digitale) donatie is zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei. Vermeld hierbij uw naam, eventueel doel en telefoonnummer of e-mailadres. Of direct via ideal via www.orhei.nl/doneer.

 

 

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts