Blog

Opbrengst collecte Stichting Orhei: € 5901,67

Vorige week werd er in heel Bunschoten gecollecteerd voor stichting Orhei. De opbrengst van de collecte van afgelopen week bedraagt € 5901,67. Alle vrijwilligers en gevers willen we daarvoor hartelijk bedanken!

Bestemming: Dagcentrum Gratia

De opbrengst is bestemd voor het dagcentrum Gratia. Het dagcentrum ondersteunt dagelijks zo’n 40 kinderen uit arme gezinnen door hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.

Uw donatie is welkom!

Heeft u ons vorige week gemist? Uw (digitale) donatie is zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei. Vermeld hierbij uw naam, eventueel doel en telefoonnummer of e-mailadres. Of direct via ideal via www.orhei.nl/doneer.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts