Blog

Opbrengst voedselactie 2023

Ook dit jaar bracht de voedselactie weer een heel mooi resultaat op! De opbrengst is een record met 17.000 kg.
Daarnaast ontvingen we tot dusver– aan giften – een bedrag van €1.843.
Wilt u nog bijdragen, dat kan via het online formulier Doneer nu!.

Hartelijk dank

We zijn dankbaar voor een enorm betrokken Bunschoten! Hierbij willen we de coördinatoren, ondersteuning bij het sorteren van goederen, de vele vrijwilligers en alle sponsoren hartelijk danken voor hun steun!

Bestemming van de opbrengst

Het voedsel gaat naar Causeni in Moldavië waar het dagcentrum Gratia gevestigd is. Ruslan Ciobanu, directeur van dit centrum, zorgt voor de verdeling van het voedsel. Samen met andere sociale instanties delen ze de voedselpakketten uit aan gezinnen waarvoor dit broodnodig is.

Het Dagcentrum Gratia ondersteunt gezinnen door de kinderen naschool op te vangen, (bij)lessen te geven en te eten te geven. Daarmee is het dagcentrum voor veel kinderen een ‘warm’ thuis. De stichting ondersteunt dit huis. Door het  werk wat ze doen in hun omgeving, heeft de staf van het dagcentrum goed zicht op gezinnen die hulp nodig hebben.

Een fotoverslag van de voedselactie is te vinden op facebook

 

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts