Blog

Paascollecte bestemd voor het werk stichting Orhei

Komend paasweekend wordt er ook dit jaar aandacht gevraagd voor het werk van stichting Orhei in Moldavië door middel van een collecte met de gele collectebussen.

Moldavië: Groeiende onzekerheid

Moldavië, één van de armste landen in Europa, heeft te maken met uitdagende economische en politieke omstandigheden. Economisch gezien heeft het land te lijden onder de gevolgen van de Oekraïnecrisis, wat resulteert in financiële onzekerheid en inflatie. Politiek gezien is er sprake van instabiliteit en corruptie. De huidige president, Maia Sandu, heeft echter een sterke pro-EU koers ingezet en streeft naar het bestrijden van corruptie. Ondanks deze inspanningen blijft de politieke situatie gespannen, mede door de invloed van Rusland. Deze factoren dragen bij aan de complexe economische en politieke situatie in Moldavië.

Stichting Orhei – Hulp aan kinderen

Te midden van deze onzekerheid, ondersteunt stichting Orhei een tweetal projecten. Daarmee bieden we hoop en kansen aan kinderen en mensen die dit nodig hebben. In de plaats Causeni wordt o.a. een crisisopvang Micha en dagcentrum Gratia financieel en materieel ondersteund.

Het dagcentrum ondersteunt dagelijks zo’n 40 kinderen uit arme gezinnen door hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.

Het project ‘crisisopvang Micha’ is recent opgeleverd en was bestemd als crisisopvang voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Met de start van de oorlog heeft dit echter de noodzakelijke bestemming gekregen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Uw gift gevraagd

Voor ons werk in Moldavië zijn we volledig afhankelijk van giften. Ook deze collecte draagt daaraan bij! We hopen op uw gift. In de hal van nagenoeg alle kerken vindt u tijdens het paasweekend gele collectebussen in de hal van uw kerkgebouw.

Ook kunt u online doneren via http://www.orhei.nl/doneer/ of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei. Vermeld hierbij uw naam, eventueel doel en telefoonnummer of e-mailadres.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts