Blog

(Paas)Collecte bussen in kerken bestemd voor stichting Orhei

Ook dit jaar zullen in de kerken in Bunschoten tijdens Pasen in de hal collectebussen staan, bestemd voor het werk van stichting Orhei. Het geld is bestemd voor het nieuwe project crisisopvang Micha in Moldavië. Doel van Crisisopvang Micha is om kinderen te beschermen door hen uit hun gevaarlijke thuissituatie te halen. Daarmee krijgen ouders gelegenheid om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de kinderen.
Dit project wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met sociale diensten en maatschappelijk werk. De bouw van dit project is begin 2019 gestart.

Moldavië: Het armste land van europa

Bijna een kwart van de bevolking leeft in armoede. De prijzen van voedsel en levensonderhoud stijgen, maar de pensioenen en lonen niet. Door lage lonen en gebrek aan werk, trekken veel Moldaven naar het buitenland. Kinderen blijven vaak achter, bijvoorbeeld bij opa en oma of zorgen noodgedwongen voor zich zelf.

Uw steun is nodig!

Persoonlijk gegrepen door de nood in Moldavië besloten we 20 jaar geleden te helpen! Stichting Orhei is een kleine stichting die volledig bestaat uit vrijwilligers. Alleen met uw steun kunnen wij kinderen in Moldavië helpen!

Meer informatie

Meer informatie over het dagcentrum vindt u op onze website: www.orhei.nl. Ook kunt u de laatste ontwikkelingen in Moldavië volgen via ons facebook account.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts