Projecten

Stichting Orhei biedt hulp aan kinderen in Moldavië. We ondersteunen een aantal projecten.

Sinds de oprichting in 1995 wordt het jongensinternaat in Orhei ondersteund. Door de diverse technische projecten, de hulptransporten en jongerenreizen is de situatie voor de 350 jongens sterk verbeterd.

Sinds 2006 is in Causeni ook het project Gratia gestart. Met de ondersteuning van het dagcentrum Gratia geven we kinderen uit geselecteerde gezinnen perspectief, door het geven van voedsel, kleding en naschoolse opvang.

Daarnaast werken we sinds 2016 aan een nieuw project:  Crisisopvang Micha. Doel is om kinderen te beschermen door hen uit hun gevaarlijke thuissituatie te halen, maar bovendien ruimte en gelegenheid te bieden aan de ouders om te werken aan onderliggende problematiek, zodat er weer een goede thuissituatie ontstaat voor de betreffende kinderen.
Dit project wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met sociale diensten en maatschappelijk werk.

Onder de vlag van de stichting zijn bovendien regelmatig jongerenreizen georganiseerd ter ondersteuning van bovengenoemde projecten.