Blog

Resultaat Voedselactie en collecte

Resultaten voedselactie in beeld

Begin December is het transport in Moldavië aangekomen. Dit transport vervoerde onder andere de opbrengst van de voedselactie (eind September). Inmiddels worden voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen en alleenstaanden die dat nodig hebben.

Het dagcentrum in Causeni (Moldavië) coördineert deze actie. Het dagcentrum ondersteunt dagelijks zo’n 70 kinderen uit arme gezinnen door: hen op te vangen, hen te eten te geven, met ze te sporten en bijles en huiswerkbegeleiding te geven.

Over Moldavië

Bijna een kwart van de bevolking leeft in armoede. De prijzen van voedsel en levensonderhoud stijgen, maar de pensioenen en lonen niet. Door lage lonen en gebrek aan werk, trekken veel Moldaven naar het buitenland. Kinderen blijven vaak achter, bijvoorbeeld bij opa en oma of zorgen noodgedwongen voor zich zelf.

Opbrengst collecte: meer dan 6400 euro

Bovendien mochten we begin december collecteren voor kansarme kinderen in Moldavië. Deze collecte leverde meer dan 6400 euro op. Een heel mooi bedrag waar we heel veel mooie dingen doen voor kansarme kinderen in Moldavië!

 

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Related Posts