Blog

Start: 25 jaar Stichting Orhei

25 jaar actief

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat begon met een reis naar Moldavië van 4 Bunschoters, betekent 25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor de hulp aan kinderen in Moldavië. In de aanloop naar 17 maart 2022 – de datum van het 25 jarig jubileum – blikken we terug op de historie van stichting Orhei waar zoveel inwoners van Bunschoten en omstreken intensief bij betrokken waren.

Missie van de stichting: Hulp aan kinderen in Moldavië 

Ondanks het feit dat de stichting haar naam nog steeds ontleent aan de stad waar het jongensinternaat zich bevindt, heeft de stichting haar missie (hulp aan kinderen in Moldavië) verder in vorm en inhoud gegeven door projecten te ondersteunen die bijdraagt aan het vergroten van kansen voor kinderen in Moldavië, waaronder het Dagcentrum Gratia en Crisisopvang Micha. 

Moldavië is nog steeds het armste land van Europa. Een gemiddelde arbeider verdient rond de 120 euro in de maand. Een sociaal vangnet is er niet of nauwelijks. Ouderen hebben het moeilijk omdat er niet of nauwelijks zorg voor hen is. Daarnaast zorgen zij vaak voor hun kleinkinderen. De vader en/of moeder van die kinderen trekken weg naar het buitenland om nog enig inkomen te genereren. Hoewel de situatie wel sterk is verbeterd in het land, is er maar een klein deel van de bevolking die hier voordeel van heeft. Er is veel schrijnende armoede en er zijn veel problemen.

De stichting Orhei richt zich met name op kinderen en jongeren in nood. Onze missie hebben we als volgt omschreven en vastgelegd: “Het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.”

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts