Blog

Stichting Orhei alleen mogelijk gemaakt door vrijwilligers

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat begon met een reis naar Moldavië van 4 Bunschoters, betekent 25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor de hulp aan kinderen in Moldavië. In de aanloop naar 17 maart 2022 – de datum van het 25 jarig jubileum – blikken we terug op de historie van stichting Orhei waar zoveel inwoners van Bunschoten en omstreken intensief bij betrokken waren. 

Veel mensen al 25 jaar ‘trouw’ aan de stichting

Ook stichting Orhei is afhankelijk van vrijwilligers. In 1995 gingen 4 vrijwilligers naar Orhei.ij kregen het op hun hart de omstandigheden in het internaat te verbeteren. 

Nadat zij hun ervaringen gedeeld hadden met een groep mensen ontstond er draagvlak voor hun missie. Er kwamen meer vrijwilligers bij die goederen wilden inzamelen, de transporten mogelijk maakten. Kleding werd ingezameld en de voedselactie werd geïnitieerd. Mannen en vrouwen gingen naar Orhei om hun vakantie daar te besteden door onder andere kennis over te dragen over de zorg voor mensen die spastisch zijn, maar ook om de watervoorziening te verbeteren en de centrale verwarming opnieuw aan te leggen. Op een bepaald moment werden de klussers de ‘Handige Harry’s’ genoemd. 

In de afgelopen jaren zijn er ook een heel aantal jongerenreizen georganiseerd waarbij de jongeren hun tijd en liefde voor en tijdens de reizen hebben ingezet voor de stichting en de verschillende doelgroepen.

Gezinsmasters: in actie voor mensen in nood en armoede in Moldavië

Voortgevloeid vanuit (jarenlange) betrokkenheid bij projecten in Orhei zijn ook de ‘Gezinsmasters’ ontstaan. Zij komen in actie voor mensen in nood en armoede in Moldavië. Zij richten zich voornamelijk op kwetsbare gezinnen met kinderen. In samenwerking met de lokale kerken proberen de Gezinsmasters deze gezinnen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten door het bieden van praktische hulp.

Een bestuur van vrijwilligers

Nu bijna 25 jaar later zijn 3 leden van het bestuur er vanaf het begin bij. De 6 andere leden zijn allemaal op hun eigen manier betrokken geraakt bij het werk van Stichting Orhei. Sommigen doordat zij als jongere deel namen aan een reis of meegingen als leiding. Alle bestuursleden hebben elk met een ‘eigen’ doel Moldavië bezocht. Elk van hen heeft ‘geproefd’ van het land en begrijpt en voelt de noodzaak om het werk van de stichting voort te zetten. De kinderen van Moldavië hebben een plaats in hun hart.

Vrijwilligers door dik en dun!

Tot op heden zijn er veel mensen op wie de stichting een beroep kan doen om hulp te bieden. Vrijwilligers die bij de supermarkten staan om te helpen bij de voedselactie en de anderen die helpen in de opslag om het voedsel te sorteren, op pallets te zetten en te wegen. Weer anderen lopen in december een wijk tijdens de jaarlijkse collecteweek of helpen bij het laden van de vrachtwagen voor het jaarlijkse transport.

Naast onmisbare financiële steun, zijn de handen en de tijd van onze vrijwilligers goud waard!

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts