Blog

Stichting Orhei start met bouw van nieuwproject: crisisopvang “Micha”

Bijschrift bij de foto: De ondertekening met aannemer Alexandru Nichifor en onze directeur Ruslan Ciobanu van beide Centra: “Gratia” en “Micha”.

Onlangs keerde een afvaardiging: Roel de Graaf, Ru Koelewijn, Jaco van der Zijden en Andre van Oort van stichting Orhei terug in Bunschoten na een bezoek aan Moldavië. Een gedenkwaardige reis mogen wij wel zeggen, want daar werd in de hoofdstad Chisinau het bouwcontract met de aannemer getekend en werd een overeenkomst met een supervisor (bouwopzichter) gesloten die voor stichting Orhei de bouw van het nieuwe centrum “Micha” gaat begeleiden. Bij alle besprekingen en onderhandelingen was ook de advocaat van stichting Orhei betrokken. Vooral hier in Moldavië moet je vanaf het begin de zaken grondig aanpakken en vastleggen. Het zal niet de eerste keer zijn, tijdens of achteraf, dat er ruis ontstaat in de verhoudingen met de betrokken partijen wanneer zaken vooraf niet goed zijn vastgelegd. De stichting is blij met deze deskundigen die hen gaat begeleiden op weg, naar de opening van een crisisopvang waar kinderen voor een bepaalde termijn 24/7 kunnen worden opgevangen. Dit betreffen kinderen die goede en liefdevolle opvang nodig hebben omdat het voor hen thuis niet veilig meer is. Het nieuwe centrum wordt gebouwd naast het andere al bestaande centrum in Causeni (Moldavië) genaamd “Gratia” waar dagelijks tientallen kinderen worden opgevangen en geholpen met huiswerk.

De bouw van het nieuwe crisisopvang Micha

Direct na de ondertekening is die week al gestart met de bouw en gaat het ongeveer 1 jaar duren voordat het in gebruik kan worden genomen. De lokale en provinciale overheid van Causeni is enorm blij met het initiatief van Stichting Orhei want zij bleken niet in staat de bouw van een dergelijk centrum te realiseren. Zij gaan wel zorg dragen voor de exploitatie van het centrum zodat de voortgang ook gegarandeerd kan worden. Het eerste jaar echter zal de exploitatie worden betaald door de Wilde Ganzen die ook 1/3 van de totale bouwkosten voor hun rekening nemen. De rest van de bouwsom wordt betaald door 1/3 stichting Orhei en 1/3 door andere stichtingen die overigens al vaker Stichting Orhei ondersteunde in hun projecten.

Gezegend

Stichting Orhei voelt zich oprecht gezegend want zonder slag of stoot is het allemaal niet gegaan! Na toch wel wat tegenslagen, bleken er zoveel goede vrienden achter het werk van stichting Orhei te staan dat er een ongekende geldstroom op gang kwam.
Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt om geld bijeen te vergaren voor de bouw. Grote sponsoren – die niet genoemd wilden worden – brachten ruim 1/3 van de totale kosten bij elkaar, maar ook stichting Orhei zelf kon door middel van acties en niet te vergeten een uitverkocht jubileumconcert ook ongeveer 1/3 van de bouwsom opbrengen. Stichting Wilde Ganzen had toegezegd garant te staan voor nog 1/3, zodra er 2/3 bijeengebracht was. Toch bleek bij de nacalculatie de totale bouwsom nog weer hoger te liggen. Dat was te verwachten want er was toch al weer een paar jaar voorbijgegaan na de eerste berekeningen en waren de materiaalkosten behoorlijk gestegen. Feitelijk was er nog een tekort van € 25.000,00.

Dit betekende dat de bouw van het zo enorm nodige centrum nog langer uitgesteld moest worden. Hoe bijzonder is het dan dat er zomaar opeens een gift van € 25.000,00 wordt gestort? “Dan ervaar je als stichting dat je rijk gezegend wordt” zegt Roel de Graaf de huidige voorzitter van stichting Orhei. Als stichting hebben wij dit ook biddend gedaan. Wij hebben onze zorgen neergelegd bij God en dan gebeurt er zoiets. Deze sponsor – hij wil ook onbekend blijven – zat ergens buiten Bunschoten in de kerk waar voor stichting Orhei gecollecteerd werd. De sponsor vertelde later dat het werk van de stichting hem enorm had aangesproken waardoor hij besloot een gift over te maken. Dit was exact het ontbrekende deel.

Roel de Graaf zegt vervolgens: “En nu? Nu is de bouw al begonnen en laten we het verleden en de daarbij gepaard gaande tegenslagen maar snel achter ons.”

Crisisopvang met de naam Micha

De naam Micha betekent: “Wie is als God?” Het is onze God die ons liefheeft, maar die ons ook de opdracht gaf om te zien naar onze naasten. In de volle overtuiging dat God ons in Moldavië bracht, willen wij daarom Zijn wil doen en straks als het gebouw klaar is, kinderen opvangen die het normaal gesproken al heel erg moeilijk hebben in een land als Moldavië, maar thuis met zoveel geweld te maken krijgen, dat zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen hebben de liefdevolle zorg en aandacht nodig van een professioneel team dat naast opvangcentrum Gratia straks ook het nieuwe centrum Micha gaat leiden.

 

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts