Blog

Stichting Orhei uitgenodigd Ambassadeur Moldavië

André van Oort en Roel de Graaf van Stichting Orhei ontvingen van de ambassadeur van Moldavië (Den Haag) een uitnodiging voor een ontmoeting in de ambassade op 12 augustus 2020. Deze ambassadeur; hare excellentie Ms. Tatiana Parvu, bood op 20 juni 2018 haar geloofsbrieven aan in Paleis Noordeinde aan Zijne majesteit Koning Willem Alexander. Vanaf dat moment heeft Moldavië een eigen ambassade in Den Haag. Voorheen was er geen ambassade uit Moldavië gevestigd in Nederland, maar werden, tot nu, de honneurs door de Moldaafse ambassade in België waargenomen.

Ms. Tatiana Parvu overhandigt haar geloofsbrieven aan Koning Willem Alexander

De ambassadeur wilde graag in gesprek met de Bunschoter stichting om over het werk van stichting Orhei te worden geïnformeerd.

Het werd een gesprek van ruim 2 uur waarin beide heren alle tijd kregen om te vertellen over de 25 jaar die zij al in Moldavië komen en daar de bekende projecten hebben opgestart in Orhei en in Causeni. Zij vertelden eveneens over het nieuwe project In Causeni dat binnenkort van start gaat namelijk het project Micha.

Over de oplevering van het nieuwe gebouw Micha zal binnenkort een artikel verschijnen in de Bunschoter bode.

De ambassadeur ontving van stichting Orhei een echt Spakenburgs hart. Dit vond zij wel heel erg bijzonder en werd de fotograaf van de ambassade erbij geroepen om dit vast te leggen. Het viel de ambassadeur op dat Andre en Roel beiden een Koninklijke onderscheiding droegen en vroeg hen naar het waarom? Toen bleek dat dit aan hen was uitgereikt vanwege hun vrijwilligerswerk voor Moldavië was zij onder de indruk. Niet alleen om Andre en Roel, maar ook om de vele vrijwilligers in Bunschoten die het werk in Moldavië een warm hart toedragen en dit in woord en daad ondersteunen.

Er werd verder uitgebreid gesproken over het verleden, heden en toekomst. Zij was benieuwd of Andre en Roel in die 25 jaar ook zaken hebben zien veranderen in positieve zin. Daarover konden de mannen haar geruststellen want er zijn zeker, ten goede, heel veel zaken verbetert t.o.v. 1995 toen zij daar namelijk voor het eerst kwamen. Moldavië is een stabieler land geworden dat overigens veel kansen biedt aan het Nederlandse bedrijfsleven. Omdat er sinds 2017 ook een Nederlands ambassadekantoor in Moldavië is gevestigd, zijn er voor onze Nederlandse bedrijven goede en deskundige contactmogelijkheden om in Moldavië daadwerkelijk iets bedrijfsmatigs op te zetten.

De ambassadeur stelde aan het einde van het gesprek voor om, zodra dit weer mogelijk is i.v.m. het Coronavirus, gezamenlijk een keer naar Moldavië te reizen zodat zij met eigen ogen kon zien wat er allemaal vanuit Bunschoten is gerealiseerd. Het is, ondanks de code oranje in Moldavië, ook dringend noodzakelijk voor stichting Orhei om naar Moldavië af te reizen in verband met de oplevering van het nieuwe gebouw en in verband met de overeenkomst die gesloten moet worden met de regionale overheid (zeg maar provincie) die vanaf de start verantwoordelijk zal zijn voor de exploitatie van het nieuwe project Micha. Het is namelijk van het grootste belang dat het project Micha in januari 2021 gaat starten.

Related Posts