Blog

Stichting Orhei vangt vluchtelingen op in Moldavië

Vanaf de eerste dag na de lafhartige inval van het Russische leger in de Oekraïne, werd stichting Orhei al betrokken bij de opvang van vluchtelingen vanuit de Oekraïne. De projecten van stichting Orhei in de stad Causeni liggen op nog geen 25 minuten rijden vanaf de grens met de Oekraïne. Het is bekend bij de burgemeester van Causeni dat wij bij onze projecten een opslagloods hebben met daarin diverse hulpgoederen zoals bedden, matrassen, dekens, kleding en voedsel zegt Roel de Graaf, de voorzitter van stichting Orhei. Daarom werd er al vrij snel contact opgenomen met onze projectcoördinator André van Oort, omdat er een grote vluchtelingenstroom werd verwacht die opgevangen moest worden.

Aanvankelijk werd er om bedden gevraagd, maar al snel bleek dat de opvangmogelijkheden in de stad vol raakten. Heel veel vluchtelingen werden door vrijwilligers opgehaald bij de grens omdat zij die te voet overstaken met enkel nog wat kleding en persoonlijke dingen in een koffer. Veelal vrouwen met alleen kinderen werden aan de grens opgevangen en door vrijwilligers meegenomen naar Causeni. De mannen tussen de 18 en 60 jaar mochten de Oekraïne niet uit om ingezet te kunnen worden als soldaat om het land te verdedigen. Veel Moldavische gezinnen bieden nu onderdak aan de vluchtelingen, maar ook die mogelijkheden zijn zeer beperkt omdat zij weinig ruimte hebben in hun vaak schamele woningen. Daarom vroeg de burgemeester of het nieuwe gebouw van stichting Orhei ingezet kon worden voor de opvang van vluchtelingen. Het nagelnieuwe gebouw heeft immers alle voorzieningen die nodig zijn om gezinnen te huisvesten. Als stichtingsbestuur voerden we snel overleg en konden we al snel toestemming geven om het gebouw te gebruiken.

Zaterdag 26 februari werden er direct al 5 vrouwen en 7 kinderen overgebracht naar dit centrum en stond er een team klaar om hen te voorzien van alle nodige spullen. Deze liefdevolle zorg is nu heel belangrijk om deze getraumatiseerde moeders met kinderen een veilige schuilplaats te bieden. Zondagmiddag volgden nog eens 2 moeders met 3 kinderen zodat we nu aan 7 moeders met 10 kinderen onderdak bieden. In het centrum hebben we een wifi verbinding aangelegd zodat er ook contact met het thuisfront mogelijk is. Onze eigen mensen ter plaatse zorgden voor schone lakens en dekens maar bv ook pampers voor de hele kleine kinderen. Ons centrum biedt aan al deze vrouwen met hun kinderen eigen kamers waar zij zich kunnen terugtrekken, maar ook elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschapsruimte waar een tv-installatie staat zodat zij het nieuws kunnen volgen. De burgemeester van de stad Causeni Anatol Dontu, coördineert samen met onze directeur Ruslan Ciobanu de opvang en verzorging van de vluchtelingen, maar is het ook hartverwarmend om te horen dat de lokale bevolking van het weinige dat zij zelf hebben toch hulpgoederen en ook geld naar een centraal inzamelpunt komen brengen. Hetgeen gebracht wordt en wat de gemeente kan financieren is echter beperkt en zal op termijn onvoldoende zijn om een steeds groter wordende groep vluchtelingen te voorzien van noodzakelijke levensbehoeften. Daarbij kunnen zij onze hulp goed gebruiken.

Wilt u een bijdrage leveren?

Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt helpen. Dat kan ook en heel graag zelfs. Landelijk zijn er al diverse instanties die om hulp vragen en dat is goed. Onze hulpvraag is heel specifiek en omdat er een warme band bestaat tussen de bevolking van Bunschoten – Spakenburg en er sprake is van een grote betrokkenheid, durven wij deze vraag ook voor te leggen. Er is voor nu heel veel behoefte aan voedsel en andere spullen voor de persoonlijke verzorging. We kunnen dit niet gaan brengen want transporten tot in Moldavië zijn nu haast niet mogelijk. Daarom willen we via de bank geld overmaken naar onze rekening in Moldavië waaruit vandaan de aanschaf van de genoemde artikelen kunnen worden aangeschaft.

Er zijn twee mogelijkheden om geld over te maken. Dat is middels de QR-code (hieronder afgebeeld) of via rekeningnummer:  NL61 INGB 0007 4886 80 onder vermelding van “ vluchtelingenhulp”  stichting Orhei. Wellicht ten overvloede, maar onze stichting heeft de ANBI status.

 

 

 

 

 

Roel de Graaf: “Hoelang alles gaat duren weten wij niet. Het is alles in Gods Hand en op Hem stellen wij ons vertrouwen. Laten we onze zorgen, nood en verdriet bij Hem neerleggen en bidden om vrede”.

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts