Blog

Voedsel en kleding uitgedeeld in Moldavië

Stichting Orhei: 25 jaar

Inmiddels is Stichting Orhei bijna 25 jaar actief in Moldavië. Wat begon met een reis naar Moldavië van 4 Bunschoters, betekent 25 jaar later nog altijd dat stichting Orhei zich vrijwillig inzet voor de hulp aan kinderen in Moldavië. In de aanloop naar 17 maart dit jaar – de datum van het 25 jarig jubileum – blikken we terug op de historie van stichting Orhei waar zoveel inwoners van Bunschoten en omstreken intensief bij betrokken waren. 

Recordopbrengst deurcollecte

Zoals u wellicht nog weet werd er afgelopen december onze jaarlijkse collecte gehouden. Stichting Orhei is dankbaar voor het record hoge bedrag van €7.195,02. Het blijft de mensen van de stichting verwonderen hoeveel betrokkenheid er is bij de kinderen uit Moldavië. Van dit geld is onder andere het transport gefinancierd dat afgelopen november weer volgeladen met onder andere voedsel, bedden en kleding richting Moldavië vertrok.

Voedsel verdeeld onder gezinnen die dit broodnodig hebben

Inmiddels zijn alle spullen door Ruslan Ciobanu en zijn team uitgezocht en verdeeld onder de kinderen en hun gezinnen die dit het meeste nodig hebben. Met hem gingen we daarover in gesprek over de situatie waarin een aantal gezinnen zich bevinden.

Alexei – 10 jaar 

Dit is Alexei. Hij is 10 jaar oud en zit in groep 5 van een openbare school in Causeni. In het verleden woonde hij samen met zijn ouders. Op een bepaald moment kreeg zijn vader last van epileptische aanvallen. Dit was aanleiding voor zijn moeder om haar man te verlaten en ging samen met Alexei wonen. Na een tijd raakte zijn moeder verslaafd aan alcohol en zij verwaarloosde Alexei. Hij kreeg geen eten en drinken en raakte zo ondervoed. Zijn vader spoorde hen op en door een rechterlijke machtiging kreeg hij de voogdij over Alexei. Nu woont hij samen met zijn vader en oma. Toen de nood hoog was, kwam hij een tijdje naar dagcentrum Gratia. Zij krijgen ook een voedselpakket via Gratia zijn vader is dagloner.  Alexei kwam het pakket ophalen in winterse temperaturen in een dun versleten, met te korte mouwen ‘winterjasje’. Prachtig om te horen dat hij nu naast voedsel ook een mooie warme jas (gesponsord door een Spakenburgse ondernemer) mocht krijgen. 

Te weinig om van rond te komen als alleenstaande moeder

Ongeveer 3 jaar geleden heeft de vader van dit gezin een fataal bedrijfsongeval gehad. Hij werd bedolven onder een muur die instortte op een bouw in Chisinau. Dit gezin heeft geen eigen plek om te wonen, maar zijn ingetrokken in het huis van hun grootouders. De moeder van de kinderen werkt elke dag als verkoopster in een klein winkeltje in Causeni, waar zij een minimum loon ontvangt. Eerder werkte ze daar als schoonmaakster. Daarmee heeft ze nauwelijks genoeg om te voorzien in de eerste levensbehoeften. 

Wanneer zij mensen van Gratia ziet, vraagt zij elke keer om de donateurs te bedanken.


Blijdschap en verdriet onder 1 dak

De kinderen op de foto zijn gefotografeerd in het huis van hun grootouders. Daar zijn de voedselpakketten ook naar toe gebracht. Zij wonen nu tijdelijk daar omdat hun moeder net is bevallen van een tweeling en nog in het ziekenhuis ligt. Hun vader is in het ziekenhuis om hun oudste broer te verzorgen. Deze broer is aan beide benen ernstig verwond geraakt, door een ongeval in de tuin met een snoeiapparaat. Hij is nu één keer geopereerd aan zijn benen. Dit was kosteloos. Normaal gesproken ontvangen alle kinderen onder de 18 gratis gezondheidszorg. In dit geval moet de jongen naar Kiev in de Oekraïne waar hij nog 10 operaties moet ondergaan. Dit moet wel worden betaald. De ouders zijn op dit moment geld aan het inzamelen om hun zoon de gewenste operaties te kunnen laten ondergaan.

Dank

In gesprek met Ruslan Ciobanu uit Ruslan zijn dank. Hij is dankbaar voor het feit dat hij en zijn team in de gemeente waar hij woont zoveel mensen heeft kunnen helpen die dat nodig hebben. Hij wil daar allen die daarin ondersteund hebben van harte voor bedanken!

Wilt u Ruslans werk ondersteunen? doneer via www.orhei.nl/doneer/ of steun zijn werk structureel door u aan te melden als vriend van orhei via https://www.orhei.nl/word-vriend-orhei/. Ook kunt u een donatie rechstreeks overmaken via het rekeningnummer NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei

 

Roel Nicolai

Roel Nicolai is bestuurslid en verantwoordelijk voor PR en communicatie. Zijn eerste 'Stichting Orhei' ervaring was zijn deelname aan een jongerenreis in 2003.

More Posts

Related Posts